LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  3 giây ago

  Có được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

  Có được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  30 phút ago

  Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

  Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  59 phút ago

  Tổng hợp Nghị định về lao động – tiền lương có hiệu lực năm 2023

  Nghị định về lao động – tiền lương có hiệu lực năm 2023 (Hình từ…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  1 giờ ago

  Quy định tuổi nghỉ hưu của NLĐ mới nhất từ năm 2024

  Quy định về tuổi nghỉ hưu của NLĐ tại Bộ luật Lao động Căn cứ…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  2 giờ ago

  Đang bị nợ xấu có đi xuất khẩu lao động được không?

  Đang bị nợ xấu có đi xuất khẩu lao động được không? (Hình từ internet)…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  3 giờ ago

  05 yếu tố để thiết kế bảng lương mới khu vực công khi cải cách tiền lương

  05 yếu tố để thiết kế bảng lương mới khu vực công khi cải cách…
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  3 giờ ago

  Chế độ nâng lương của người lao động như thế nào?

  Chế độ nâng lương của người lao động như thế nào? (Hình từ internet) Về…
  LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ
  4 giờ ago

  Đã có Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

  Cho tôi hỏi hiện nay có Thông tư mới hướng dẫn tập sự hành nghề…
  Hành Chính
  10 giờ ago

  Sang nơi ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu?

  Sang nơi ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu? Hãy cùng Luật Sư Lsu…
  LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ
  12 giờ ago

  Mức thù lao của luật sư trong vụ án hình sự mới nhất

  Xin cho tôi hỏi hiện nay mức thù lao của luật sư bào chữa trong…
   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
   3 giây ago

   Có được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

   Có được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động? (Hình từ internet) Về…
   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
   30 phút ago

   Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

   Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (Hình từ…
   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
   59 phút ago

   Tổng hợp Nghị định về lao động – tiền lương có hiệu lực năm 2023

   Nghị định về lao động – tiền lương có hiệu lực năm 2023 (Hình từ internet) 10 Nghị định về…
   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
   1 giờ ago

   Quy định tuổi nghỉ hưu của NLĐ mới nhất từ năm 2024

   Quy định về tuổi nghỉ hưu của NLĐ tại Bộ luật Lao động Căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao…
   Back to top button
   Luật sư tư vấn