Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mỗi dự án đầu tư có một thời hạn hoạt động nhất định. Khi hết thời hạn quy định, nếu Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục hoạt động Dự án thì phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư. Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Legalzone sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất.

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện đầu tư tại Việt Nam, trong đó ghi nhận những thông tin về Dự án đầu tư, bao gồm:

·         Nhà đầu tư;

·         Tên Dự án đầu tư, mã số Dự án đầu tư;

·         Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

·         Mục tiêu, quy mô Dự án đầu tư;

·         Vốn đầu tư của Dự án đầu tư (gồm vốn góp của Nhà đầu tư và vốn huy động);

·         Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;

·         Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư;

·         Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);

·         Các điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư (nếu có).

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư cũng chính là thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư. Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và quyết định dựa trên các yếu tố mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của Dự án đầu tư. Theo đó thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

·                      Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;

·                      Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm;

·                      Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc Dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Khi nào cần gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định hiện hành, khi hết thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa theo quy định tại Mục 2.

Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

– Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất);

– Dự án không thuộc các trường hợp sau:

·         Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

·         Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Khi có nhu cầu gia hạn GCNĐT, Nhà đầu tư cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như sau:

– Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;

– Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Giấy chứng nhận đầu tư;

– Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:

·         Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;

·         Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

·         Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

·         Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

·         Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư ở đâu

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ gia hạn GCNĐT tại một trong các cơ quan sau:

♦ Đối với Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho một trong hai cơ quan sau:

·         Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;

·         Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

♦ Đối với dự án đầu tư đã được cấp GCNĐT và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ gia hạn Dự án cho Cơ quan đã cấp GCNĐT trước đó.

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại góc bên trái trên cùng của trang đầu tiên hoặc con dấu ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư.

Thời hạn gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là từ 15-31 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem thêm: Trình tự; thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư của Legalzone

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Legalzone đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Legalzone sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

·         Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi, gia hạn giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;

·         Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

·         Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

·         Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

·         Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;

·         Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

·         Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Legalzone theo thông tin sau:

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký