Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tái đầu tư là gì? Các quy định về tái đầu tư

Tái đầu tư là gì? Các quy định về tái đầu tư

Các quy định về tái đầu tư
Các quy định về tái đầu tư
Các quy định về tái đầu tư

Tái đầu tư là việc sử dụng cổ tức, tiền lãi hoặc bất kì hình thức cung cấp thu nhập nào khác nhận được từ một khoản đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các đơn vị khác, thay vì nhận các khoản phân phối bằng tiền mặt. Sau đây công ty Luật Legalzone xin tư vấn cụ thể về tái đầu tư như sau:

Khái niệm tái đầu tư

Các quy định về tái đầu tư
Các quy định về tái đầu tư

Đầu tư được hiểu là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

Các hình thức đầu tư ở Việt Nam bao gồm đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC và các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Tiền thu được có thể bao gồm bất kỳ khoản phân phối nào được thanh toán từ khoản đầu tư bao gồm cổ tức, tiền lãi hoặc bất kỳ hình thức phân phối nào khác liên quan đến quyền sở hữu khoản đầu tư. Nếu không được tái đầu tư, các khoản tiền này sẽ được trả cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt. Doanh nghiệp xã hội chủ yếu tái đầu tư trở lại hoạt động của chính mình.

Khái niệm tái đầu tư trong tiếng Anh là Reinvestment. Tái đầu tư là việc sử dụng cổ tức, tiền lãi hoặc bất kì hình thức cung cấp thu nhập nào khác nhận được từ một khoản đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các đơn vị khác, thay vì nhận các khoản phân phối bằng tiền mặt.

Khái niệm tái đầu tư là một bí quyết tuyệt vời để nâng cao đáng kể thành quả của một khoản đầu tư chứng khoán, quĩ tương hỗ hoặc quĩ đầu tư ETF theo thời gian. Tái đầu tư diễn ra khi một người đầu tư sử dụng tiền mang lại được phân phối từ quyền sở hữu của một khoản đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các công ty khác của cùng một khoản đầu tư.

– Tiền thu được có thể bao gồm bất kì hình thức cung cấp nào được chi trả từ khoản đầu tư bao gồm cổ tức, tiền lãi … liên quan đến quyền sở hữu đầu tư. Nếu như không tái đầu tư, các khoản tiền này có thể được trả cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt. công ty xã hội luôn tái đầu tư trở lại hoạt động của chủ đạo họ.

+ Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng tiêu chí : Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư (Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020).

+ Thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tái đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014).

+ Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ. (Luật Giáo dục đại học năm 2012).

Có thể hiểu tái đầu tư là việc sử dụng cổ tức, tiền lãi hoặc bất kỳ hình thức cung cấp thu nhập nào khác nhận được từ một khoản đầu tư nhất định để mua thêm cổ phiếu hoặc các đơn vị, doanh nghiệp khác thay vì nhận các khoản phân phối bằng tiền mặt.

Hình thức tái đầu tư ở Việt Nam

Dùng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư ⁄ dự án đang được thực hiện hoặc để đầu tư mới Việt Nam theo hình thức do pháp luật quy định.

Để khuyến khích tái đầu tư, Luật đầu tư nước ngoài quy định nhà đầu tư được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư nếu đáp ứng các yêu cầu:

1) Tái đầu tư vào các dự án được khuyến khích đầu tư;

2) Vốn tái đầu tư được sử dụng từ 3 năm trở lên;

3) Đã góp đủ vốn pháp định trong giấy phép đầu tư.

Tỉ lệ hoàn thuế được quy định với các mức 100%, 75%, 50% số thuế lợi tức đã nộp tùy thuộc vào lĩnh vực, địa bàn, hình thức và thời hạn tái đầu tư. Hoàn thu nhập hợp pháp ở Việt Nam để đầu tư.

Xem thêm: Các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Dấu hiệu công việc tái đầu tư ở Việt Nam

Các quy định về tái đầu tư
Các quy định về tái đầu tư

Bước một: Cần vốn

Vốn có khả năng bằng tiền, bằng các kiểu tài sản khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng khác, thành quả quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, các nguồn tài nguyên khác. Vốn có khả năng là nguồn vốn Nhà nước, vốn tư nhân, vốn góp, vốn cổ phần, vốn vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

Bước hai: Cần thời gian dài

Thường từ 2 năm trở lên, có thể đến 50 năm, tuy nhiên tối đa cũng không quá 70 năm. Những hoạt động ngắn hạn trong vòng một năm tài chính không được gọi là đầu tư. Thời hạn đầu tư được ghi rõ trong quyết định đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư và còn được coi là đời sống của dự án.

Bước ba: Ích lợi do đầu tư mang lại

Được đại diện trên hai mặt: lợi ích tài chủ đạo (biểu hiện qua lợi nhuận) và lợi ích kinh tế xã hội (biểu hiện qua chỉ tiêu kinh tế xã hội). Ích lợi kinh tế xã hội thường được gọi tắt là lợi ích kinh tế. Lợi ích tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ đầu tư, còn gọi ích lợi kinh tế tác động đến quyền lợi của xã hội, của cộng đồng.

Tái đầu tư là cách tốt nhất để tích lũy của cải. Nhiều người có khả năng kiếm tiền nhưng lại không biết đầu tư vào đâu để sinh lời, hoặc giả có đầu tư thì lại lựa chọn kém hiệu quả, thậm chí làm tiêu tan số tiền tích lũy trong nhiều năm trời. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, tái đầu tư là một yếu tố quan trọng trong việc đưa công ty tiếp tục phát triển và gặt hái thành công. Không nên hiểu khái niệm tái đầu tư chỉ bao gồm khía cạnh đầu tư tài chính mà còn là tái đầu tư thời gian và kinh nghiệm, tái đầu tư cho nhân lực.

Xem thêm: Những điều cần biết về đầu tư tài chính với số vốn nhỏ 

Đặc trưng tái đầu tư

Một là, tái đầu tư diễn ra khi một nhà đầu tư sử dụng tiền thu được phân phối từ quyền sở hữu của một khoản đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các đơn vị, doanh nghiệp khác của cùng một khoản đầu tư.

Hai là, tiền thu được từ hoạt động này có thể bao gồm bất kì hình thức phân phối nào được chi trả từ khoản đầu tư bao gồm cổ tức, tiền lãi … liên quan đến quyền sở hữu đầu tư. Nếu không tái đầu tư, các khoản tiền này sẽ được trả cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt. Doanh nghiệp xã hội luôn tái đầu tư trở lại hoạt động của chính họ.

Công thức tính tỷ lệ tái đầu tư

Tỷ lệ tái đầu tư hay còn gọi là tỷ số lợi nhuận giữ lại (Retention ratio): Là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được công ty giữ lại để tái đầu tư sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông.

Công thức chính: Tỷ số lợi nhuận giữ lại = (Lợi nhuận giữ lại /Lợi nhuận sau thuế × 100%)

Tỷ lệ tái đầu tư = (1 – Tỷ lệ chi trả cổ tức), trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức được tính bằng cổ tức tiền chia cho lợi nhuận.

Ý nghĩa của tỷ lệ tái đầu tư:

Tỷ số này phản ánh trong 1 đồng lợi nhuận sau thuế có bao nhiêu đồng lợi nhuận được giữ lại. Có thể bình luận tỷ số này theo phần trăm hoặc theo ý nghĩa 100 đồng lợi nhuận sau thuế có bao nhiêu đồng lợi nhuận giữ lại. Ví dụ: tỷ số lợi nhuận giữ lại là 30%, thường xuyên được bình luận theo % hoặc trong 100 đồng lợi nhuận sau thuế có 30 đồng lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư.

Tái đầu tư hiệu quả

Các quy định về tái đầu tư
Các quy định về tái đầu tư

Trước hết, khái niệm tái đầu tư thường có nghĩa là đầu tư tài chính. Chuyển một phần lợi nhuận vào hoạt động hiện tại của doanh nghiệp hoặc những hoạt động sinh ra lợi nhuận khác để có thể tạo ra các cơ sở vững chắc cho phát triển và thành công trong dài hạn. 

Những nhà đầu tư thành công chắc chắn sẽ lưu ý các yếu tố dưới đây:

– Chỉ đầu tư vào lĩnh vực mà bạn hiểu rõ ngay cả khi đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, hãy thận trọng suy xét đến các rủi ro trước khi rót vốn:

+ Rủi ro bên ngoài: rủi ro về tình hình chính trị, kinh tế, rủi ro về khách hàng hoặc nhà cung cấp, rủi ro về công nghệ thay thế…

+ Rủi ro bên trong: rủi ro về nhân lực, rủi ro do đối tác rút vốn…

– Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực, tài lực, vật lực vững mạnh trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh. Thực tế đã chứng minh nhiều thương hiệu phát triển nhanh chóng, vội vã nhượng quyền đã thua lỗ, khi quy mô phát triển không tương xứng với nguồn lực thì thất bại dường như là điều đã định trước.

– Không nên sử dụng hết lợi nhuận hoặc vay mượn để tái đầu tư. Khi thực hiện tái đầu tư, cần phân biệt rõ đâu là nguồn sinh ra lợi nhuận chính, đâu là nguồn đầu tư rủi ro. Giả sử bạn chỉ có một cửa hàng sinh ra lợi nhuận, còn các cửa hàng khác thua lỗ vượt quá thời gian ước tính và không có cơ may sinh lời thì tôi tin rằng bạn nên cơ cấu lại để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.

Thứ hai, tái đầu tư về nhân lực

Nhân viên là tài sản của doanh nghiệp, tài sản này cũng cần được đầu tư để gia tăng giá trị và lợi nhuận trong tương lai. Thế nhưng, ít người chủ hiểu được điều này, đa phần coi nhân viên như công cụ làm ra tiền, không chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều này sẽ khiến hoạt động của doanh nghiệp thiếu ổn định, nhân viên không gắn bó, chi phí tuyển dụng và đào tạo tăng cao.

Để tái đầu tư về nhân lực hiệu quả, bạn nên chú trọng các vấn đề dưới đây:

– Đào tạo và giáo dục là một sự đầu tư tuyệt vời. Đào tạo chính bản thân mình hoặc nhân viên sẽ đem lại lợi ích khi các kỹ năng của bạn và nhân viên được nâng cao, những quyết định sai lầm giảm xuống. Các công ty Nhật Bản thường liên kết với hiệp hội AOTS để đào tạo cho nhân viên của mình, đổi lại nhân viên phải ký hợp đồng dài hạn để tiếp tục làm việc cho họ sau khi hoàn thành chương trình học.

Một lực lượng lao động được đào tạo bài bản có thể là tài sản quan trọng của công ty và các tổ chức thông minh luôn đầu tư vào việc đào tạo cho nhân viên, cập nhật giấy chứng nhận của họ. Đó cũng là một cách để gia tăng uy tín và giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp.

Nhiều người không coi trọng việc tái đầu tư, họ cũng không muốn phát triển hơn nữa vì e ngại rủi ro. Những người này chỉ dừng lại ở mức độ đủ sống, có thể khá giá chút ít nhưng không thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Tái đầu tư tất nhiên cũng có rủi ro nhưng không phải là phí phạm tiền vào những khoản chi tiêu không cần thiết mà đó là áp dụng các nguồn lực một cách có chiến lược để thu lại lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, nó còn giúp bạn đạt được các mục tiêu tiếp tục phát triển và thành công trong dài hạn.

 Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về nội dung Tái đầu tư là gì? Các quy định về tái đầu tư. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký