Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thời hạn bảo hộ giống cây trồng

Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng được cấp sau 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vậy thời hạn bảo hộ giống cây trồng là bao lâu? Có được hủy bỏ Bằng bảo hộ không?

Thời hạn bảo hộ giống cây trồng
Thời hạn bảo hộ giống cây trồng

Thời hạn bảo hộ giống cây trồng

Tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng, tên tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng đều được ghi nhận trong Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ghi nhận việc cấp Bằng bảo hộ và nội dung Bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và lưu giữ các thông tin đó.

Đối với hiệu lực của Bằng bảo hộ được quy định tại Điều 169 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005 như sau:

 • Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 25 năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm đối với các giống cây trồng khác.
 • Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực theo quy định của Luật này

Các trường hợp liên quan đến hiệu lực bằng bảo hộ

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Đình chỉ Bằng bảo hộ:

Theo quy định tại Điều 170 Luật SHTT 2005 thì:

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp:

 • Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng;
 • Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định;
 • Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Ngoài ra, trong trường hợp chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định, khi hết thời hạn nộp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp.

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ khi giống cây trồng không còn đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất, ổn định.

Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ hoặc ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ.

Phục hồi Bằng bảo hộ:

Các trường hợp bị đình chỉ nêu trên, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đăng thông báo trên tạp chí chuyên ngành và nêu rõ lý do, đồng thời gửi thông báo cho chủ bằng bảo hộ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, chủ bằng bảo hộ có quyền gửi đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

– Đối với trường hợp Bằng bảo hộ bị đình chỉ với lý do giống cây trồng không đáp ứng về tính đồng nhất hay ổn định, hiệu lực Bằng bảo hộ sẽ được phục hồi sau khi chủ sở hữu chứng minh được giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất, ổn định và được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng xác nhận.

– Đối với các trường hợp còn lại, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn, chủ bằng bảo hộ phải khắc phục những lý do bị đình chỉ theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng xem xét phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ và thông báo trên tạp chí chuyên ngành.

Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ:

Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký;
 • Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ;
 • Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện.

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ. Sau đó sẽ ra thông báo từ chối huỷ bỏ hoặc ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ khi căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực và ý kiến của các bên liên quan.

Lưu ý: trường hợp Bằng bảo hộ bị huỷ bỏ, mọi giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ đó bị vô hiệu. Việc xử lý giao dịch vô hiệu thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ:

Theo Điều 172 Luật này quy định “Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí”. Trường hợp sai sót là do cơ quan quản lý gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

Trường hợp bị mất hoặc hư hòng thì chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

Quyết định về việc cấp, cấp lại, đình chỉ, hủy bỏ, sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Legalzone

Dịch vụ tư vấn tại Legalzone
Dịch vụ tư vấn tại Legalzone

Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả, khác biệt:

 •  Các luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi, tư vấn và giám sát chặt chẽ sát sao tiến độ công việc, hồ sơ của quý khách hàng
 •  Các hồ sơ, vụ việc sẽ được chuyên viên đánh giá, tra cứu, thực hiện đúng thực tế
 •  Mọi chi phí, kế hoạch triển khai được thông báo, thỏa thuận một cách minh bạch, rõ ràng, không phát sinh thêm chi phí
 •  Công ty Luật TNHH Legalzone luôn bám sát tiến độ công việc và cập nhật với quý khách hàng tận tâm, thường xuyên, kịp thời.
 •  Chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của quý khách hàng, đưa ra những kế hoạch, phương án tối ưu và hài lòng nhất đến cho quý khách hàng.
 •  Phí dịch vụ hợp lý nhất, khách hàng sẽ được trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tốt nhất

Trên đây là những chia sẻ về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Quý khách hàng có thắc mắc, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền liên sở hữu trí tuệ có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn. Công ty luật TNHH Legalzone tự tin sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy khi quý khách hàng.

Để được tư vấn chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ

Công ty Luật Legalzone

 

 

Xem thêm bài viết liên quan:

Lưu ý và thủ tục khi Bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại việt Nam

Quyền đối với giống cây trồng

 

 

 

 

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký