Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Khi tiến hành dự án đầu tư, cần tìm hiểu các thông tin liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ, ưu đãi đầu tư… Cần hình dung tổng thể về công việc mình sẽ làm, từ đó sẽ nắm được tổng thể việc lập và quản lý các khoản chi phí phải chi tiêu cho dự án. Legalzone sẽ giới thiệu tới bạn đọc quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng thông qua bài viết dưới đây:

 

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

– Sau khi có ý tưởng đầu tư, Chủ đầu tư cần nghiên cứu thị trường, năng lực đầu tư, khả năng huy động các nguồn lực (vốn, tài sản, công nghệ…) và lựa chọn địa điểm đầu tư trong đó có địa điểm xây dựng công trình.

– Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư:
+ Các dự án quan trọng quốc gia chủ đầu tư phải lập báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.
+ Các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư.
+ Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập báo cáo đầu tư.

– Sau khi báo cáo đầu tư được phê duyệt thì chuyển sang lập dự án đầu tư.
– Đối với các dự án không phải lập báo cáo đầu tư thì chủ đầu tư lập luôn dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
– Một số dự án đầu tư xây dựng công trình không cần lập dự án đầu tư mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Đây là một trong những giai đoạn tiền đề trong quy trình triển khai dự án đầu tư  mà nhà đầu tư cần thực hiện, là định hướng quan trọng cho các bước sau này của dự án

Giai đoạn thực hiện đầu tư

– Tiến hành xin giao đất hoặc thuê đất để xây dựng công trình.
– Xin phép xây dựng, kế hoạch mua sắm và lắp đặt thiết bị.
– Thực hiện giải toả, đền bù giải phóng mặt bằng.
– Thiết kế công trình, lập dự toán.
– Thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình
– Thương thảo ký kết hợp đồng
– Thực hiện thi công xây dựng công trình.

Giai đoạn thực hiện đầu tư trong quy trình thực hiện dự án đầu tư công là giai đoạn quyết định tới dự án

Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào sử dụng

– Nghiệm thu bàn giao công trình.
– Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
– Đưa công trình vào sử dụng.
– Bảo hành công trình.
– Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
– Bàn giao cho sản xuất kinh doanh, vận hành dự án.

Đây là khâu cuối cùng trong quy trình thực hiện một dự án đầu tư, khi nhà đầu tư không còn nhu cầu đầu tư hoặc dự án đã hết hạn được thực hiện theo quy định

Việc  chia giai đoạn như trên chỉ mang tính tương đối, trong thực tế có thể tiến hành đồng thời hoặc thực hiện trước một số công đoạn.

Tuy nhiên, không có một  giai đoạn nào có quy trình chuẩn xác hoàn toàn có thể áp dụng cho mọi dự án, mỗi dự án khác nhau có thể có những bước khác nhau, công việc khác nhau, có khi các khu vực lại có những quy định khác nhau, hoặc các văn bản pháp luật mới ban hành lại quy định một trình tự khác nhau.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư mẫu

Legalzone giới thiệu quy trình thực hiện dự án đầu tư có thể gặp trong thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình.

PHẤN I : CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

Xin thông tin quy hoạch

 

Phòng QLĐT Quận

 

 

Thỏa thuận ranh giới đất

 

Phòng TNMT Quận

 

 

Thỏa thuận của địa phương về nơi thực hiện Dự án

 

UBND Quận

 

2

Xin chủ trương đầu tư

 

Gửi Sở KHĐT, UBND TP QĐ đồng ý chủ trương đầu tư

 

 

Đơn xin lập Dự án đầu tư

 

 

 

Bản sao ĐKKD hợp lệ

 

 

 

Phương án kinh doanh

 

 

3

Lập quy hoạch chi tiết

 

 

 

 

Lập nhiệm vụ QH

Tư vấn lập NVQH

 

– Dự án <2ha chỉ cần xin thỏa thuận quy hoạch

 

Phê duyệt Nhiệm vụ QH

 

UBND TP

 

Lập hồ sơ QHCT

 

 

– Dự án >2ha và <5ha chỉ lập QHCT 1/500

 

– Lập bản vẽ thuyết minh hồ sơ quy hoạch

Tư vấn lập QHCT

 

 

– Thỏa   thuận quy họach với địa phương

 

Phòng QLĐT Quận

 

 

– Lấy ý kiến dân

 

UBND Phường

 

– Ý kiếc các cơ quan ban nghành

 

Hội đồng thẩm định

 

 

Thẩm định QHCT

 

Sở QHKT

 

 

Phê duyệt QHCT

 

UBND TP hoặc UBND Quận

QH 1/2000 UBND TP Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

QH 1/500 UBND Quận phê Duyệt

 

 

 

 

4

Lập, phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

 

Lập HS Thiết kế cơ sở

Tư vấn lập TKCS

 

 

 

Lập dự án đầu tư

Tư vấn lấp DAĐT

 

 

 

Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

 

Phòng QLDT quận, Sở GTCC

 

 

Thỏa thuận PCCC

 

Sở CS PCCC

 

 

Thỏa thuận cấp điện

 

Điện Lực TP

 

 

Chiều cao tĩnh không

 

Cục hàng không VN

 

 

Đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập BC

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Phê duyệt Dự án đầu tư và thẩm định TKCS

 

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

5

Thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

 

Thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập HSTK

 

Căn cứ theo TKCS được thẩm định

 

Lập dự tóan

Tư vấn Lập dự toán

 

 

Thẩm định Thiết kế và dự toán

 

Sở Xây Dựng

 

 

Thẩm tra thiết kế

Tư vấn thẩm tra

 

 

6

Triển khai thi công

 

 

 

 

Thi công

Nhà thầu, TVQLDA, TVGS, TVTK

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ phù hợp chất lượng

Tư vấn

 

 

7

Nghiệm thu bàn giao

 

 

 

8

Vận Hành Khai thác

 

 

 

PHẦN II: THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẤT

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

A: ĐỐI VỚI ĐẤT CĐT TỰ BỒI THƯỜNG

1

Chuẩn bị bồi thường

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT, đo vẽ bản đồ tách thửa từng hộ dân

Tư vấn đo vẽ

 

 

 

Điều tra đất đai , xác định nguồn gốc pháp lý đất

Tư vấn điều tra đất

Ban ĐBTGPMB Quận

 

 

Lập phương án đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư

 

Hội đồng đền bù Quận, TP thông qua

 

 

Thẩm định phê duyệt giá bồi thường

 

 

2

Công Tác bồi thường

 

 

 

 

Thương lượng bồi thường với các hộ dân

 

Phối hợp cùng ban BTGPMB

 

 

Xác nhận thỏa thuận bồi thường ở phường

 

UBND Phường

 

 

Xác nhận bồi thường tổng hợp tại quận

 

Ban BTGPMB Quận

 

3

Thủ tục xin giao đất

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT được phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định

 

Sở TNMT

 

 

Nhận được quyết định giao đất

 

Sở TNMT trình, UBND TP ra quyết định.

 

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

 

 

 

– Xác định đất công

 

Sớ Tài chính , Sớ TNMT, Cục Thuế, UBND Quận

 

 

– Khấu trừ tiền SDĐ

 

 

5

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND TP

 

B: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT CÔNG

1

Xin chủ trương

 

 

 

 

Nộp đơn xin nhận chuyển nhượng đất công để thực hiện dự án

 

UBND Quận & TP, Sở TNMT, Tổ liên ngành

 

 

Thực hiện các thủ tục cho đến khi nhận được VB chấp thuận chủ trương

 

 

2

Thẩm định giá đất

 

 

 

 

Tiến hành đo vẽ bản đồ HTVT & trình Sở TNMT phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá

Tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá

Sở Tài chính thẩm đỉnh

 

 

 

 

 

 

VB chấp thuận giá trị chuyển nhượng

 

UBND TP ban hành

 

3

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

Sở Tài Chính,Chi cục thuế, Kho bạc NN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND TP

 

Trên đây là bài viết về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, hãy liên hệ với Legalzone khi bạn cần hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký