Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Nội dung chính của bản điều lệ công ty

Chuyên mục: Luật đầu tư
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Nội dung chính của bản điều lệ công ty

  Điều lệ công ty là gì?

  Điều lệ công ty được xem là văn bản pháp luật trong doanh nghiệp và được áp dụng ưu tiên so với quy định pháp luật (nếu không trái luật).

  • Điều lệ công ty có điểm sau:
   – Điều lệ công ty do các thành viên, cổ đông lập và không được trái quy định pháp luật
   – Điều lệ công ty là bản cam kết giữa các thành viên khi tiến hành thành lập công ty 

  Nội dung của điều lệ công ty

  Quy định tại điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 gồm các nội dung bắt buộc như sau:

  Điều lệ công ty bao gồm

  • Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty gồm các nội dung chủ yếu sau :

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
  d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

  đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; cổ đông đối với công ty cổ phần;

  e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

  g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
  i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
  k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

  l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

  m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

  n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của :

  a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

  Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của :

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Điều lệ của công ty có cần phải ký nháy từng trang?

  • Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trong của doanh nghiệp,
  • Điều lệ công ty có thể coi là bộ luật nhỏ của doanh nghiêp.

  Điều lệ công ty khi nộp hồ sơ có cần các thành viên, cổ đông ký nháy từng trang hay không?

  • Luật doanh nghiệp 2020 hiện tại chỉ quy định: Nội dung điều lệ công ty
  • Thực tế, không có bất cứ quy định nào của pháp luật quy định về việc ký nháy trong văn bản.
  • Tuy nhiên trong quá trình thực hiện và soạn thảo điều lệ công ty sẽ cần được sự đồng ý và nhất trí của các cổ đông, thành viên công ty vậy NÊN  các cổ đông, thành viên công ty ký vào điều lệ với mục đích xác định các cổ đông, thành viên đã biết và đồng ý với nội dung điều lệ đó.

  Trên đây là bài viết của Legalzone về Nội dung chính của bản điều lệ công ty.

  >>> Mời tham khảo: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

  ———————————-

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Webside: https://lsu.vn/

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam: https://www.facebook.com/lsu.vn

  Công ty cổ phần giải pháp luật sư Việt Nam

  Kênh thông tin luật sư & tư vấn pháp luật. Danh bạ luật sư, công ty luật, đoàn luật sư Việt nam.

  Điện thoại: 0936 037 474

  Email: [email protected]

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký