Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên mục: Tin pháp luật
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents
  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ được pháp luật quy định là bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Có thể thấy việc đưa ra giải thích về doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? ở mỗi nước trên thế giới có sự khác nhau. Thông thường việc giải thích dựa trên nội về phân loại quy mô doanh nghiệp khác nhau ở mỗi nước cũng như do các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội nên có những quy định sao cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn của mỗi nước là khác nhau cũng như theo từng nhóm ngành nghề khác nhau thì chỉ tiêu độ lớn của sự phân loại doanh nghiệp cũng khác nhau.

  – Theo tiêu chí của nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ.

  – Tại Việt Nam:

  Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

  Theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào những tiêu chí sau:

  Tiêu chí 
  Doanh nghiệp siêu nhỏDoanh nghiệp nhỏDoanh nghiệp vừa
  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựngThương mại, dịch vụNông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựngThương mại, dịch vụNông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựngThương mại, dịch vụ
  Số lao động tham gia BHXHBình quân năm không quá 10 ngườiBình quân năm không quá 10 ngườiBình quân năm không quá 100 ngườiBình quân năm không quá 50 ngườiBình quân năm không quá 200 ngườiBình quân năm không quá 100 người
  Tổng doanh thu năm≤ 3 tỷ đồng≤ 10 tỷ đồng≤ 50 tỷ đồng≤ 100 tỷ đồng≤ 200 tỷ đồng≤ 300 tỷ đồng
  Tổng nguồn vốn≤ 3 tỷ đồng≤ 3 tỷ đồng≤ 20 tỷ đồng≤ 50 tỷ đồng≤ 100 tỷ đồng≤ 100 tỷ đồng

  Chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ

  • Cách xác định lĩnh vực hoạt động

  Căn cứ Điều 6 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Ngành nghề chính này được xác định theo hệ thống ngành kinh tế mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. 

  • Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm

  Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội. (khoản 1 Điều 7 Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017).

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Theo đó, cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

  Số lao động tham gia BHXH bình quân năm=Tổng số lao động tham gia BHXH của năm:12

  Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

  • Cách xác định tổng vốn của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa

  Tổng nguồn vốn của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm.

  Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

  •  Xác định tổng doanh thu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

  Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xác định trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.

  Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  “ Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

  2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký