Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Chuyên mục: Tin pháp luật
image-234

Thẻ tạm trú là một trong những vấn đề trọng tâm khi nhắc đến quản lý nhà nước về cư trú đối với người nước ngoài. Vậy Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ra sao?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú, thẻ thường trú là những giấy tờ quan trọng và cần thiết cho phép người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Theo giải thích tại Khoản 13, Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: “Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.“

Dựa vào khái niệm này, có thể đưa ra các đặc điểm của thẻ tạm trú:

– Một là, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cụ thể là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh –  là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. (Khoản 15, Điều 3, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam)- Cục quản lý xuất nhập cảnh. Hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao, ví dụ: Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

– Hai là, thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài. Đây là những cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.

– Ba là, thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài được cư trú có thời hạn. Việc xác định thời hạn tùy theo từng loại thẻ tạm trú, thường từ 02 năm đến 05 năm.

– Bốn là, thẻ tạm trú có giá trị thay thị thực. Theo giải thích tại Khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: “Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.” Việc ghi nhận thẻ tạm trú có giá trị thay thị thực cũng hoàn toàn hợp lý bởi bản chất của thẻ tạm trú bao hàm thị thực.

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA8 Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..  Full name (in capital letters)        

2- Giới tính:   Nam           Nữ              3-Sinh ngày………tháng…….năm……….

  Sex             Male     Female            Date of birth (Day, Month, Year)  

4- Quốc tịch gốc:……………………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

  Nationality at birth                                    Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ:……………………………….

  Occupation/ position

7- Hộ chiếu số………………………………….. Loại: Phổ thôngCông vụ              Ngoại giao

  Passport Number                               Type:Ordinary          Official      Diplomatic

  Cơ quan cấp:………………………………………………       có giá trị đến ngày…../…/……

  Issuing authority                                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

  Your residential and business address before coming to Viet Nam

  -Địachỉcư trúResidential address:……………………………………………………………………….        -NơilàmviệcBusinessaddress……………………………. …………………………………………………..

9- Nhập cảnh Việt Namngày:……./……/……..                          qua cửa khẩu: ………………………

  Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year) via entry port

  Mục đích nhập cảnh: (3)…………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

10- Được phéptạm trú đến ngày:……../………./…………….

Permitted to remain until (Day,Month,Year)

  – Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

  Temporary residential address in Viet Nam

  – Điện thoại liên hệ/Email:……………………………………………………………………………………….

  Contact telephone number/Email

11- Nội dung đề nghịRequests:

  Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày………/…………/………..

  To issue a Temporary Resident Card valid until (Day,Month,Year)

  – Lý doReason(s): (4)…………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)      

The applicant’s signature and full name

HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Nhìn chung, mẫu tờ khai này khá dễ dàng trong việc điền thông tin. Visa24h chỉ đưa ra một số lưu ý sau:

– Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligiblefor the Temporary Resident Card categorised as NG3).

– Ảnh ở mục (2) là ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

– Mục (3) ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

– Mục (4) ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh.

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.

Xem thêm tất cả các tờ khai, biểu mẫu khác tại đây

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký