Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp 2020

thủ tục tách doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần. Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị thủ tục tách doanh theo quy định hiện nay.

**Hình thức tách công ty theo quy định luật doanh nghiệp 2020

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH. Công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty TNHH, CTCP có thể tách bằng cách:

  • chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có, để thành lập một hoặc một công ty TNHH, CTCP mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách).

**Thủ tục tách công ty TNHH và công ty cổ phần quy định như sau:

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty,

– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập;
  • phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty;
  • giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
  • thời hạn thực hiện tách công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho NLĐ biết

(trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết)

– Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua :

Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch HộĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục tách doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:0989919161 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký