Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mức phạt vi phạm về “chứng từ kế toán” Update 6/5/2023

Mức phạt vi phạm về “chứng từ kế toán” Update 6/5/2023

lỗi về chứng từ

[Legalzone tư vấn]

 

STT

 

 

Lỗi vi phạm

 

 

Mức phạt (đồng)

 

 

1.

 

 

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

 

 

6 – 10 triệu

 

 

2.

 

 

Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;

 

 

3.

 

 

Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;

 

 

4.

 

 

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

 

 

5.

 

 

Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên;

 

 

6.

 

 

Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

 

 

10 – 20 triệu

 

 

 

7.

 

 

Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

 

 

8.

 

 

Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;

 

 

9.

 

 

Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

 

 

10.

 

 

Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

 

 

11.

 

 

Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;

 

 

12.

 

 

Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng;

 

 

13.

 

 

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

 

 

40 – 60 triệu

 

 

 

14.

 

 

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

 

 

15.

 

 

Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

 

 

16.

 

 

Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

 

 

17.

 

 

Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

 

 

18.

 

 

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với lỗi vi phạm số 1;

– Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo lỗi vi phạm số 3;

– Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với lỗi vi phạm số 16;

– Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với lỗi vi phạm số 17.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Quý khách tham khảo thêm các công việc liên quan sau:

– Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn;

– Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

– Lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa;

– Lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại;

– Các trường hợp không bắt buộc lập hóa đơn;

[Hệ thống pháp lý đạt chuẩn]

Legalzone.vn

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký