Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp

Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Hiện nay, việc sang tên xe ô tô doanh nghiệp phổ biến trên thị trường với nhiều lý do. Do đó, thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trong bài viết này, Legalzone giới thiệu đến các bạn thủ tục sang tên xe ô tô trong hai trường hợp như sau:

Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp
Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp

Trường hợp 1: Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác

Thủ tục sang tên ô tô cũ được thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh.

Sang tên ô tô trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bước 1: Người bán khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký xe

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân, chủ xe có trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Người mua chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Giấy khai đăng ký xe;

– Chứng từ lệ phí trước bạ;

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (Quyết định bán xe của công ty);

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe (trừ trường hợp sang tên trong cùng tỉnh ngay sau khi chuyển quyền sở hữu xe);

– Giấy tờ của chủ xe (Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức Việt Nam thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe kèm theo Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe

Bước 5: Nhận giấy hẹn lấy Giấy chứng nhận đăng ký xe

Biển số xe được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ

Giấy chứng nhận đăng ký xe được cấp sau không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

Sang tên, di chuyển ô tô đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Người bán xe khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

– 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (Theo mẫu tại Thông tư 58/2020/TT-BCA)

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (Quyết định bán xe của công ty);

– Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

– Giấy tờ của công ty mua xe.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông

Người thực hiện thủ tục không phải nộp lệ phí và sẽ được cấp hồ sơ sang tên di chuyển cho chủ xe.

Người mua thực hiện thủ tục tại nơi xe chuyển đến

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Giấy khai đăng ký xe;

– Chứng từ lệ phí trước bạ;

– Giấy khai sang tên, di chuyển xe;

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của công ty mua xe.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh

Người mua đóng lệ phí đăng ký xe theo quy định, được cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Giấy chứng nhận đăng ký xe thi thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi phí khi sang tên xe từ công ty sang công ty

Lệ phí trước bạ Theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP:

Mức thu lệ phí trước bạ với xe cũ = 2% x giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô cũ là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản.

Giá trị còn lại của tài sản = Giá trị tài sản mới x  % chất lượng còn lại của tài sản
Cụ thể, phần trăm chất lượng còn lại của xe được quy định như sau:

 

STT Thời gian sử dụng Giá trị còn lại của xe so với xe mới
1 Trong 1 năm 90%
2 Từ trên 1 – 3 năm 70%
3 Từ trên 3 – 6 năm 50%
4 Từ trên 6 – 10 năm 30%
5 Trên 10 năm 20%

Lệ phí đăng ký xe

Hiện nay, lệ phí đăng ký xe được quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC:

STT Chỉ tiêu Khu vực I Khu vực II Khu vực III
1 Ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao) 150.000 150.000 150.000
2 Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô 30.000 30.000 30.000
3 Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao 2.000.000 – 20.000.000 1.000.000 200.000

Trường hợp 2: Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp cho cá nhân

Sang tên ô tô trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bước 1: Cá nhân mua xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Giấy khai đăng ký xe

– Chứng từ lệ phí trước bạ

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (Quyết định cho, tặng, bán xe của công ty)

– Giấy tờ của chủ xe (Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA) nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức Việt Nam thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe kèm theo Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe

Bước 4: Nhận giấy hẹn lấy Giấy chứng nhận đăng ký xe

Biển số xe được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ

Theo Quyết định 933/QĐ-BCA-C08, Giấy chứng nhận đăng ký xe được cấp sau không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sang tên, di chuyển ô tô đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Người bán xe thực hiện thủ tục tại nơi đã cấp đăng ký xe

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

– 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (Quyết định tặng, cho, bán xe của công ty)

– Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

– Giấy tờ của người mua xe (Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA) thì giấy tờ này có thể là CMND/Sổ hộ khẩu/Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân/Thẻ học viên, sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh sẽ cấp hồ sơ sang tên di chuyển cho chủ xe.

Sau đó, công ty bán chuyển hồ sơ sang tên di chuyển xe cho người mua để đi làm thủ tục đăng ký xe tại nơi xe được chuyển đến.

Người mua thực hiện thủ tục tại nơi xe chuyển đến

Bước 1: Người mua chuẩn bị hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe

– Chứng từ lệ phí trước bạ

– Giấy khai sang tên, di chuyển xe

– Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe

– Giấy tờ của người mua xe (CMND/Sổ hộ khẩu/Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân/Thẻ học viên, sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh.

Người mua được cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Giấy chứng nhận đăng ký xe thi thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Xe của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in theo quy định của pháp luật (điểm b khoản 16 Điều 25 Thông tư 15/2014/TT-BCA).

Trên đây là nội dung bài viết giới thiệu về Thủ tục sang tên xe ô tô doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp chi tiết.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký