Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên

Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên hiện nay.

  thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên

  1. Thành phần hồ sơ

  Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp:

  Phụ lục II-22, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

  Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

  •  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:
  • Theo quy định tại Phụ lục II-14 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

  2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Căn cứ: Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020

  Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

  Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

  Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

  Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể;

  Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ;

  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

  Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

  Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

  Thông báo phải có:

  • tên, địa chỉ của chủ nợ;
  • số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó;
  • cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

  Theo Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020

  Quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ.

  Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

  Theo Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Điều 210 Luật này.

  Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ: Khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020

  Giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức

  Trên đây là bài viết của công ty Legalzone về: thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

  Hotline:0936037464

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký