Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Chuyên mục: Tin Tức Mới
Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên là một thủ tục quan trọng và khá phức tạp. Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

1. Công ty THHH 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2. Trường hợp giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong trường hợp quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định chủ sở hữu công ty.

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục; mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

3. Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Giải thể cty TNHH 1 thành viên chỉ được phép khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản kháC. Và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và công ty giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

4. Hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Khi muốn giải thể công ty TNHH 1 thành viên bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

1.Thông báo về giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo. Thì cần phải chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán. Đồng thời, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm; kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật doanh nghiệp 2020. Được thực hiện theo quy định sau đây:

Bước 1

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty.

Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 2

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua. Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty.

Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty. Và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Lưu ý

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán; thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể. Kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty. Việc này thực hiện ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết; quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Bước 3

Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể công ty cho Cơ quan đăng ký kinh doanh; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty;

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết; quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty; hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản; hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Hotline:0989919161 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ.

Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký