Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Thành lập doanh nghiệp là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng cho một doanh nghiệp kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019 được thực hiện như thế nào?  Legalzone sẽ phân tích cụ thể qua bài viết dưới đây.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019

Khái niệm

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định về các trường hợp bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp tại điều 201 Luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp và thông báo quyết định giải thể

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp về các vấn đề của doanh nghiệp (lý do giải thể, phương án xử lý nợ, thanh lý hợp đồng..) và thông báo quyết định giải thể tới các cơ quan Cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng bố cáo giải thể công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế.

 • Xin xác nhận của Tổng Cục hải quan về việc công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế; và không còn nợ các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Xin xác nhận của Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc công ty đã tất toán tài khoản; và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với ngân hàng.
 • Xin xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đóng bảo hiểm về việc công ty không còn nợ tiền bảo hiểm xã hội
 • Tiến hành thủ tục quyết toán thuế; đóng mã số thuế tại chi cục thuế hoặc cục thuế nơi công ty có trụ sở chính

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thông báo về việc giải thể của DN;
 • Báo cáo thanh lý tài sản DN; danh sách chủ nợ;  và số nợ đã thanh toán

(Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế ;và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động (nếu có));

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 TV ; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP, của các thành viên hợp danh đối với CTHD về việc giải thể DN;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 •  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (nếu có)

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể và nhận kết quả

Nộp hồ sơ giải thể tại:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty có trụ sở chính.

Phòng đăng ký kinh doanh xem xét -> ra thông báo về việc giải thể của công ty và chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Trên đây là toàn bộ tìm hiểu về đề tài Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019 của Legalzone, nếu khách hàng có thắc mắc vui lòng liên hệ với Legalzone để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký