Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục đóng mst doanh nghiệp

Thủ tục đóng mst doanh nghiệp

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Luật doanh nghiệp 2020 ra đời và có hiệu lực, đã quy định về việc Thủ tục đóng mst doanh nghiệp tiến hành như thế nào? Nhiều doanh nghiệp hoạt động nhưng không nắm vững các quy định pháp luật, do vậy xảy ra nhiều vi phạm. Bằng bài viết dưới đây Legalzone sẽ phân tích cụ thể.

Thủ tục đóng mst doanh nghiệp

Đóng mã số thuế là gì?

Khái niệm

Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

Đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơm gồm:

 • Quyết định giải thể;
 • Biên bản họp;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

(Đối với hoạt động XNK của Tổng cục Hải quan nếu DN có hoạt động xuất nhập khẩu)

Đối với trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Thủ tục đóng mst doanh nghiệpTrình tự thủ tục đóng mst doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

(Theo quy định của pháp luật về hóa đơn)

Theo quy định tại mục III Công văn 2010/TCT-TVQT 2019

(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định về hóa đơn bán hàng)

Hàng quý  tổ chức; hộ; cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối lượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Như vậy, công ty bạn phải tiến hành báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty mình. Việc báo cáo tình trạng hóa đơn có thể theo tháng; hoặc theo quý tùy theo việc lựa chọn báo cáo của DN.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20.

Bước 2: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật quản lý thuế 2019:

Điều 67. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

 1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về các tổ chức tín dụng; pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

Theo quy định tại Khoản 4 điểm a Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC

( Hướng dẫn về đăng ký thuế của Bộ tài chính quy định về Hồ sơ đóng mã số thuế)

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan tiếp nhận và xử lí hồ sơ giải thể

Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế

(Cục Thuế nơi tổ chức kinh tế đóng trụ sở/Chi cục Thuế nơi tổ chức kinh tế đóng trụ sở).

Bước 5: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lí hồ sơ đóng mã số thuế

Sau khi bạn nộp hồ sơ đến cơ quan giải quyết việc đóng mã số thuế -> thì cơ quan giải quyết thuế sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.

Và Doanh nghiệp cũng phải thực hiện kèm theo các công việc như sau:

Thời hạn giải quyết
 • Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ ->cơ quan thuế phải thực hiện việc Thông báo cho công ty ngừng hoạt động; và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT gửi cho công ty.

Đồng thời chuyển trạng thái của công ty; và các đơn vị trực thuộc của công ty về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ->  cơ quan thuế ban hành Thông báo công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT gửi cho công ty

(trừ người nộp thuế là DN).

Lưu ý
 • Công ty đóng MST sẽ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp công ty gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo cho công ty bạn, đơn vị trực thuộc, cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Sau khi công ty chấm dứt hoạt động, nếu công ty bạn vẫn tiếp tục hoạt động ->  thì công ty phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế mới;  hoặc chuyển đổi theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

Trường hợp công ty đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp

Thời gian xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế -> cơ quan thuế phải thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,  cơ quan thuế;  và hải quan phải thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trên đây là toàn bộ nhưng tìm hiểu và phân tích quy định về “ Thủ tục đóng mst doanh nghiệp” của Legalzone. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký