Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Luật doanh nghiệp 2020  quy định như thế nào về Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ ? Bằng bài viết dưới đây, Legalzone sẽ tìm hiểu chi tiết, cụ thể vấn đề trên.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ

Khái niệm

Căn cứ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ năm 2013:

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất; kinh doanh; dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm; hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệĐiều kiện cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN.

Một doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp:

 • Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực tạo ra kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.
 • Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện cần thiết (quy định tại mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP) để triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.
 • Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm:

Không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

 • Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo mẫu;
 • Văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN của cơ quan có thẩm quyền quy định;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu.

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp GCNDN KH&CN:

Cơ quan có thẩm quyền Cấp GCNDN KH&CN phải có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong đó nêu rõ tài liệu; nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền Cấp GCNDN KH&CN có trách nhiệm xem xét việc cấp;  hoặc từ chối cấp Cấp GCNDN KH&CN.
 • Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành nhiều ngành;  lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia;  hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định;  đánh giá, thời hạn Cấp GCNDN KH&CN không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cấp GCNDN KH&CN, cơ quan Cấp GCNDN KH&CN có trách nhiệm công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó

Trên đây là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone về vấn đề ” Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ ” . Mọi thắc mắc xin liên hệ  với Legalzone để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký