Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế, hiện nay số lượng các doanh nghiệp đang tăng một cách nhanh chóng. Các doanh nghiệp chủ yếu về mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân… Tuy nhiên sau một thời gian thành lập và hoạt động, chủ doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi mô hình kinh doanh. Vì thế chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị một số thủ tục chuyển đổi loại hình công ty đầy đủ và đúng pháp luật.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp cần phải định hướng xem công ty mình nên chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nào thì phù hợp.

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Legalzone với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin sẽ mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng khi lựa chọn dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Legalzone.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ chuyển đổi

1. Chuyển từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thực hiện việc chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là loại giấy tờ thể hiện những thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp. Đối với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong mục tình trạng thành lập cần ghi rõ thành lập trên cơ sở chuyển đổi.
 • Điều lệ công ty: Điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm những quy định cụ thể, hình thức, chức năng và phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Các quy định trong điều lệ công ty phải phù hợp với quy định pháp luật
 • Danh sách thành viên: Danh sách thành viên của công ty TNHH phải thể hiện đầy đủ và chi tiết thông tin về các thành viên trong công ty bao gồm: tên/ tuổi/ địa chỉ/ giấy tờ cá nhân/ số vốn góp…
 • Giấy tờ được chứng thực: Đối với cá nhân (chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) hoặc tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư).
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng/cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, hoặc cho/tặng một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

2. Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Ngoài các giấy tờ tương tự như hồ sơ thực hiện việc chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên cần bồ sung các giấy tờ bao gồm:

 • Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  Quyết định Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tùy từng loại thay đổi doanh nghiệp có thể lựa chọn để ghi thông tin cho phù hợp).

Đây là những giấy tờ thể hiện sự tán thành của các thành viên trong công ty đối với việc chuyển đổi loại hình công ty.

3. Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty Cổ phần

Để thực hiện việc chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 • Điều lệ công ty của công ty cổ phần được chuyển đổi;
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập của tổ chức là cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp công ty ủy quyền cho bên thứ 2 thực hiện)

4. Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty Cổ phần

Để thực hiện việc chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên;
 • Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 • Điều lệ công ty của công ty cổ phần được chuyển đổi;
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập của tổ chức là cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp công ty ủy quyền cho bên thứ 2 thực hiện)

5. Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

Để thực hiện việc chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên;
 • Điều lệ công ty của công ty TNHH 1 thành viên;
 • Nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân: Giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức: Bản sao chứng thực của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức kèm theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần cổ phần/vốn góp kèm theo biên bản thanh lý;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp công ty ủy quyền cho bên thứ 2 thực hiện)

6. Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để thực hiện việc chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Điều lệ công ty của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân: Giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức: Bản sao chứng thực của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức kèm theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần cổ phần/vốn góp kèm theo biên bản thanh lý;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp công ty ủy quyền cho bên thứ 2 thực hiện)
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

7. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Để thực hiện việc chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Giấy tờ được chứng thực: Đối với cá nhân (chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) hoặc tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư).
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp được phép thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi:

 • Phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đúng quy định;
 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Trình tự chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Sau khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần thay đổi con dấu công ty, thông tin tài khoản ngân hàng, và thông báo đến các đối tác/khách hàng về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quý khách hàng cần được tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với Legalzone để được hỗ trợ miễn phí

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký