Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục chấm dứt doanh nghiệp

Thủ tục chấm dứt doanh nghiệp

Chuyên mục: Tin Tức Mới
Thủ tục chấm dứt doanh nghiệp

Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị bài nghiên cứu về Thủ tục chấm dứt doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp giải thể sẽ bị xóa tên và phải thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản.

 1. Các trường hợp chấm dứt doah nghiệp

Theo quy định Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005: doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1:Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2:Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3:Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ

Bước 4:Thanh toán nợ

Các khoản nợ phải được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội  theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Bước 5: Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. . Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về Thủ tục chấm dứt doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký