Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục mở Tài khoản vốn theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục mở Tài khoản vốn theo quy định của pháp luật hiện hành

Chuyên mục: Tin Tức Mới
Tài khoản vốn

Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới quý vị bài viết về Tài khoản vốn 

1. Khái niêm 

Tài khoản vốn đầu tư là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

2. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản 

Theo Điều 5. Thông tư 06/2019/TT-NHNN

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC,
 • Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:
 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Nguyên tắc mở tài khoản 

Công ty thuộc trường hợp bắt buộc mở tài khoản đầu tư trực tiếp thì phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau:

 • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 ngân hàng được phép;
 • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ĐVN tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ĐVN liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Trường hợp thay đổi ngân hàng thì phải thực hiện theo các bước sau:

 • Mở tài khoản  tại ngân hàng được phép khác;
 • Chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới, sau đó đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây;
 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau khi hoàn tất các bước nêu trên.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

Hotline tư vấn: 0984 171 182
Hotline:0989919161

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký