Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?

Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents
  Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?
  Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?
  quyền đồi với bất động sản liền kề
  Bất động sản liền kề

  Quyền đối với bất động sản liền kề là gì? Legalzone xin giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

  Thế nào là quyền đối với bất động sản liền kề

  Khái niệm quyền đối với bất động sản

  Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

  Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề tồn tại không phụ thuộc vào việc thay đổi chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc và chủ sở hữu bất động sản liền kề. Chủ sở hữu bất động sản liền kề vẫn sử dụng bất động sản của mình một cách bình thường theo đúng công dụng của tài sản và khai thác nó một cách bình thưòng.

  Vì thế; có thể hiểu là: Quyền sử dụng bất động sản liền kề là việc một bất động sản chịu sự khai thác của một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của một người khác.

  Xem thêm: Hóa đơn chuyển nhượng bất động sản:

  quyền đối với bất động sản liền kề
  Bất động sản liền kề

  Quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 mang những đặc điểm cơ bản sau

  – Quyền này phải gắn liền với hai bất động sản; một bất động sản hưởng quyền và một bất động sản chịu hưởng quyền. Bất động sản hưởng quyền là bất động sản có những hạn chế bất tiện cho chủ sở hữu trong việc sử dụng; vì thế mà cần đến sự “tạo điều kiện” của bất động sản chịu hưởng quyền.

  – Quyền này gắn với bất động sản chứ không phải gắn với chủ sở hữu bất động sản.

  Vì vậy; khi bất động sản đổi chủ thông qua các giao dịch dân sự thì chủ mới sẽ là người được hưởng các quyền đó; chủ cũ cũng chấm dứt quyền.

   Quyền đối với bất động sản liền kề không có giá trị kinh tế, không hướng đến việc khai thác giá trị của bất động sản đó cho mục đích lợi nhuận. Quyền này được xác lập với mục đích tạo điều kiện cho sinh hoạt bình thường của chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền; chứ không phải là để người đó kiếm lời từ quyền của mình với bất động sản liền kề.

  Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập trên căn cứ nào?

  Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên.

  Đặc điểm của địa thể tự nhiên dễ thấy là nước ở chỗ đất cao sẽ phải chảy qua vùng đất thấp. Có thể thấy trong hình ảnh của một bất động sản nằm trên sườn núi; bị vây bọc bởi 4 bất động sản khác ở các phía: trên; dưới, trái, phải và vì bị vây bọc nên bất động sản ở giữa không có đường thoát nước.

  Lúc này; một quyền đối với bất động sản liền kề trong việc để thoát nước ra sẽ hợp lý nếu nó được xác lập với chủ sở hữu của bất động sản nằm ở dưới; vì thuận theo địa thế tự nhiên của dòng chảy là từ cao xuống thấp.

  Quyền đổi với bất động sản liền kề được xác lập theo quy định của luật. 

  Theo quy định của luật đặt ra khi bất động sản bị vây bọc; người có bất động sản liền kề phải để ra một lối đi; một đường thoát nước… Để chủ của bất động sản bên cạnh sử dụng bất động sản của mình một cách bình thường. Nói cách khác quyền đối với bất động sản liền kề sẽ trực tiếp phát sinh từ quy định pháp luật đã được “thiết kế sẵn”.

  Ví dụ: Theo Điều 247 Bộ luật dân sự; khi một bất động sản được chuyển giao mà chủ cũ đang có quyền đối với bất động sản liền kề; thì quyền đó sẽ được chuyển giao sang chủ mới cùng với sự chuyển giao của bất động sản. Như vậy; quyền đối với bất động sản liền kề của chủ đất mới là quyền được xác lập trực tiếp từ quy định của pháp luật.

  – Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập theo thỏa thuận. 

  Do nhu cầu cá nhân; các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về việc xác lập một quyền đối với bất động sản liền kề cho một bên chủ thể. Sự thỏa thuận này phải là tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

  – Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập theo di chúc. 

  Di chúc là văn bản thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc. Khi một người có quyền đối với bất động sản liền kề thì hoàn toàn có thể “truyền lại” quyền đó cho người thừa kế mảnh đất của mình; để thuận tiện cho họ trong việc sử dụng đất sau này.Cũng tránh những tranh chấp có thể xảy ra với chủ sở hữu bất động sản liền kề khi người đó chết.

  Vì vậy; sự định đoạt chỉ thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc thể hiện trong nội dung của di chúc là căn cứ để xác lập quyền đối với bất động sản liền kề cho một chủ thể khác.

  Xem thêm: Mốc giới ngăn cách bất động sản là gì?

  quyền đói với bất động sản liền kề là gì?

  Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với những ai?

  Quyền đối với bất động sản liền kề ra đời; có nguồn gốc xuất phát quan trọng là từ đặc tính tự nhiên của hai mảnh đất; không phụ thuộc chủ của chúng là ai. Vì vậy; mọi cá nhân; pháp nhân với tư cách là người sử dụng đất đều có thể là những người có quyền yêu cầu đối với chủ sở hữu bất động sản liền kề; hoặc được yêu cầu về việc phải tạo điều kiện cho chủ sở hữu bất động sản liền kề ; để họ thực hiện một hoạt động nào đó trong việc sử dụng đất.

  Thêm vào đó; do quyền năng này xuất phát từ đặc điểm của hai mảnh đất; mà đất là cố định nên quyền đó cũng không thể được người chủ “đem đi nơi khác”; mà phải luôn tồn tại ở nơi tồn tại hai mảnh đất này. Chính vì vậy; quyền đối với bất động sản liền kề được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao. Đây là nguyên tắc được ghi nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Do nó được chuyển giao nên:

  – Thứ nhất, chủ mới của mảnh đất sẽ không cần phải thêm những thỏa thuận; thương lượng với chủ sở hữu bất động sản liền kề mà sẽ mặc nhiên có quyền này nếu như nó đã được xác lập trước đó giữa chủ cũ của mảnh đất và chủ sở hữu bất động sản liền kề.

  – Thứ hai, quyền đối với bất động sản liền kề được chuyển giao từ chủ cũ sang chủ mới là khách quan, chủ sở hữu bất động sản liền kề không thể can thiệp vào, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

  Khi thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề thì cần tuân thủ nguyên tắc nào?

  Giống như tính chất điển hình của các quan hệ dân sự khác; việc thực hiện quyền giữa các chủ thể dân sự với nhau sẽ theo thỏa thuận của các bên trên cơ sở tự nguyện; không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

  Tuy nhiên; các bên không thỏa thuận hoặc có thỏa thuận; nhưng thỏa thuận đó không đi tới được một sự thống nhất; việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề sẽ được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

  – Đổi với chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền:

  Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề được đặt ra; nhằm cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền nhiều hơn so với chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền. Bởi lẽ; người này đang thực hiện các quyền của mình trên một tài sản thuộc về sở hữu của người khác. Hai nguyên tắc cần thiết phải được đặt ra với chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền là:

  + Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác; sử dụng bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền; bất động sản chịu hưởng quyền.

  + Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.

  Sự thiết lập của cả hai nguyên tắc này đều hướng đến đảm bảo quyền; lợi ích cho chủ đất đích thực. Đảm bảo cho sự hưởng quyền này; phải nằm trong giới hạn đảm bảo các nhu cầu một cách hợp lý.

  – Đổi với chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền

  Không được thực hiện hành vi ngăn cản; hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

  Nguyên tắc với chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền được đặt ra dưới dạng không hành động. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền không có nghĩa vụ phải thực hiện một hành động “giúp đỡ” gì; cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền; mà đơn giản chỉ là “không làm gì cả”; nhằm tránh cản trở chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền thực hiện các quyền năng của mình.

  quyền đối với bất động sản là gì?
  Bất động sản liền kề

  Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

  Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề tại Điều 249 BLDS 2015.

  Cần lưu ý rằng thay đổi cần thông báo là phải thay đổi liên quan đến việc “sử dụng; khai thác bất động sản chịu hưởng quyền”. Còn những thay đổi khác không liên quan; ví dụ như chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền đổi tên; đổi hình thức sử dụng đất; diện tích mảnh đất hưởng quyền có thay đổi sau khi đo đạc lại; … không ảnh hưởng đến việc sử dụng; khai thác bất động sản chịu hưởng quyền thì không đặt ra trách nhiệm này.

  Quy định về thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề đặt ra trách nhiệm cho cả bên hưởng quyền; bên chịu hưởng quyền.

  – Thứ nhất; Đối với chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền: có trách nhiệm thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền; trong một thời hạn hợp lý.

  – Thứ hai; Đối với chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền: có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này.

  Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc quy định về lối đi chung khi bất động sản bị vây bọc. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

  Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấn

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Website: https://lsu.vn/

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam: https://www.facebook.com/lsu.vn

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký