Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Điểm mới Nghị đinh 01/2021 – Phân tích và đánh giá điểm mới

Điểm mới Nghị đinh 01/2021 - Phân tích và đánh giá điểm mới

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Điểm mới Nghị đinh 01/2021. Phân tích và đánh giá điểm mới nhất tại nghị định 01/2021 cập nhật tại công ty Luật LEGALZONE trong bài dưới đây.

Điểm mới Nghị đinh 01/2021.

 Tổng quát vền Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  • Nghị định được Chính phủ ban hành và có hiệu lực:  ngày 04/01/2021
  • Số hiệu: 01/2021/NĐ-CP
  • Nội dung của nghị định: ban hành Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Điểm mới Nghị đinh 01/2021.Điểm mới Nghị định 01/2021 NĐ-CP

Điểm mới về mã số doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021

Thì mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của DN. (Hiện hành tại Nghị định 78/2015 không đề cập đến vấn đề này).

Các trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 01/2021
Thì không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng được áp dụng khi:

+Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;

+ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật;

+ Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác. (Hiện hành tại Nghị định 78/2015 không đề cập đến vấn đề này)

Thành lập thêm Phòng đăng ký kinh doanh

Nghị định 01/2021 không còn quy định “Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

Điểm mới Nghị đinh 01/2021 đáng chú ý là về phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nếu không được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp.

Quy định mới về Hộ kinh doanh

  •  Xét về về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cũng có nhiều điểm đang lưu ý như sau

Điều 86 Nghị định 01/2021 quy định về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

“1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

  • Không hạn chế thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh:  Nghị định 01/2021 không còn quy định hạn chế “Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm nữa”
  •  Khi chấm dứt hoạt động: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định 01/2021 thì khi chấm dứt hoạt động kinh doanh; hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký,

Quy định rõ các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Điều 41 Nghị định 01/2021 quy định: các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Tạm ngừng kinh doanh;

– Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế;

– Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

– Đang làm thủ tục phá sản; – Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại;

Đang hoạt động.

(Nghị định 78/2015 không có quy định rõ về các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp)

Thêm trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021 thì chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong các trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;

– Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Thêm trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021 thì doanh nghiệp không được đăng ký; thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

– Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

– Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

– Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

(Khoản 1 Điều 56 Nghị định 78/2015 không quy định trường hợp Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”).

Trên đây, là những  tìm hiểu  về chủ đề Điểm mới Nghị đinh 01/2021 mà công ty Luật Legalzone tìm hiểu . Mọi thắc mắc xin liên hệ công ty Legalzone  để được hỗ trợ cụ thể.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký