Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Chuyên mục: Tin Tức Mới
Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Hiện nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty?

Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Giám đốc là ai trong công ty

Căn cứ: Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

  •  Được coi là người quản lý doanh nghiệp.
  •  Còn được biết đến là CEO (chức vụ lãnh đạo trong công ty, điều hành và quản lý mọi hoạt động chung của công ty).

Quyền và nghĩa vụ giám đốc

Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2020

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị (HĐQT), hội đồng thành viên (HĐTV);

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐTV;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty;

– Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐTV.

Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty không?

Pháp luật doanh nghiệp có quy định tiêu chuẩn làm giám đốc trong các loại hình công ty như:

– Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 (tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp như: cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức…).

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, một người hoàn toàn có thể làm giám đốc tại nhiều công ty chỉ cần người đó đáp ứng được tất cả các điều kiện như trên.

Trên đây là bài viết của công ty Legalzone bài viết về: Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua: 

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Webside: https://lsu.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký