Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Theo quy định thì ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là gì ? Quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thế nào ? Legalzone sẽ cung cấp vấn đề mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện qua bài viết dưới đây.

  Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện. Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

  Điều kiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại  Luật đầu tư, pháp lệnh, nghị định. Và được quy định trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

  Điều kiện đầu tư kinh doanh theo danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định. Và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. Tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

  Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được lập thành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp với những ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu theo quy định của pháp luật

  Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện kinh doanh.

  Điều kiện để được kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Điều kiện kinh doanh chính là các yêu cầu từ phía cơ quan quyền lực nhà nước buộc các doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện được thể hiện cụ thể trên giấy phép kinh doanh (mã ngành, nghề), giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

  Điều kiện về giấy phép kinh doanh

  Giấy phép kinh doanh đôi khi còn được gọi là “Giấy phép con”. Được hiểu là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực. 

  Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ có tính chất thông hành mà có nó thì các cá nhân, các tổ chức kinh doanh được hoạt động một cách hợp pháp. Doanh nghiệp buộc phải có các giấy phép này khi hoạt động những lĩnh vực thuộc “danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định của Luật Đầu tư. 

  Giấy phép kinh doanh còn được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh đối với những ngành, nghề, lĩnh vực nhất định. .

  Các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định nhiều loại Giấy phép là: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Thông tin và Truyền thông. 

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

  Thông thường, đây là các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng được những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho họ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đó.

  Những loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay có thể kể đến như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự…

  Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

  Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định.

  Đối với những ngành nghề có điều kiện này, doanh nghiệp phải có người hoạt động trong ngành nghề đó có chứng chỉ hành nghề.

  Tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau được quy định trong pháp luật chuyên ngành mà yêu cầu số lượng cá nhân có giấy chứng nhận hành nghề và vị trí của người có giấy chứng nhận hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau.

  Chẳng hạn như:

  – Yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

  – Yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

  – Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

  Điều kiện về vốn pháp định

  Yêu cầu về vốn pháp định thường được đặt ra đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đòi hỏi trách nhiệm tài sản cao của doanh nghiệp hoặc các ngành, nghề có yêu cầu có cơ sở vật chất lớn.

  Ví dụ, Luật kinh doanh bất động sản quy định doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng mới được hoạt động lĩnh vực này.

  Mục đích của yêu cầu về mức vốn tối thiểu này nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó của doanh nghiệp. Và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có giao dịch với doanh nghiệp đó.

  Một số điều kiện khác

  – Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;

  – Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.

  – Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

  Lưu ý:

  Mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp giấy phép. Hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định.

  Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do từ chối.

  Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép. Hoặc thực hiện các điều kiện đối với trường hợp thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản.

   Doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  STT

  Ngành, nghề

  1

  Sản xuất con dấu

  2

  Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

  3

  Kinh doanh các loại pháo

  4

  Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  5

  Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

  6

  Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

  7

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  8

  Kinh doanh súng bắn sơn

  9

  Hành nghề luật sư

  10

  Hành nghề công chứng

  11

  Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

  12

  Hành nghề bán đấu giá tài sản

  13

  Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

  14

  Hành nghề thừa phát lại

  15

  Hành nghề quản tài viên

  16

  Kinh doanh dịch vụ kế toán

  17

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  18

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

  19

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan

  20

  Kinh doanh hàng miễn thuế

  21

  Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan

  22

  Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

  23

  Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu

  24

  Kinh doanh chứng khoán

  25

  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác.

  26

  Kinh doanh bảo hiểm

  27

  Kinh doanh tái bảo hiểm

  28

  Môi giới bảo hiểm

  29

  Đại lý bảo hiểm

  30

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

  31

  Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  32

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

  33

  Kinh doanh xổ số

  34

  Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  35

  Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  36

  Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

  37

  Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  38

  Kinh doanh casino

  39

  Kinh doanh dịch vụ đặt cược

  40

  Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

  41

  Kinh doanh xăng dầu

  42

  Kinh doanh khí

  43

  Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

  44

  Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

  45

  Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

  46

  Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  47

  Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

  48

  Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  49

  Kinh doanh phân bón vô cơ

  50

  Kinh doanh rượu

  51

  Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

  52

  Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

  53

  Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

  54

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

  55

  Xuất khẩu gạo

  56

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

  57

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  58

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

  59

  Nhượng quyền thương mại

  60

  Kinh doanh than

  61

  Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

  62

  Kinh doanh khoáng sản

  63

  Kinh doanh tiền chất công nghiệp

  64

  Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

  65

  Hoạt động thương mại điện tử

  66

  Hoạt động dầu khí

  67

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

  68

  Hoạt động dạy nghề

  69

  Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

  70

  Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

  71

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

  72

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  73

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  74

  Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  75

  Kinh doanh dịch vụ việc làm

  76

  Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  77

  Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

  78

  Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy

  79

  Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

  80

  Kinh doanh vận tải đường bộ

  81

  Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

  82

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  83

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

  84

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

  85

  Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

  86

  Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

  87

  Kinh doanh vận tải đường thủy

  88

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

  89

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

  90

  Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

  91

  Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

  92

  Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

  93

  Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

  94

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

  95

  Kinh doanh khai thác cảng biển

  96

  Kinh doanh vận tải hàng không

  97

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

  98

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

  99

  Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

  100

  Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay

  101

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  102

  Kinh doanh vận tải đường sắt

  103

  Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

  104

  Kinh doanh đường sắt đô thị

  105

  Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

  106

  Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy

  107

  Kinh doanh vận tải đường ống

  108

  Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

  109

  Kinh doanh bất động sản

  110

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

  111

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  112

  Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  113

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

  114

  Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

  115

  Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

  116

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  117

  Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

  118

  Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

  119

  Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

  120

  Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  121

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

  122

  Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

  123

  Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung

  124

  Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

  125

  Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

  126

  Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

  127

  Kinh doanh dịch vụ bưu chính

  128

  Kinh doanh dịch vụ viễn thông

  129

  Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

  130

  Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

  131

  Thành lập, hoạt động nhà xuất bản

  132

  Kinh doanh dịch vụ in

  133

  Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

  134

  Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

  135

  Kinh doanh trò chơi trên mạng

  136

  Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  137

  Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  138

  Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

  139

  Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

  140

  Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

  141

  Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

  142

  Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

  143

  Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

  144

  Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

  145

  Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

  146

  Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

  147

  Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

  148

  Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

  149

  Hoạt động của các trường chuyên biệt

  150

  Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

  151

  Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

  152

  Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm

  153

  Khai thác thủy sản

  154

  Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản

  155

  Kinh doanh thủy sản

  156

  Kinh doanh thức ăn thủy sản

  157

  Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  158

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

  159

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản

  160

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

  161

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  162

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

  163

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  164

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  165

  Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

  166

  Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  167

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

  168

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

  169

  Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

  170

  Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

  171

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

  172

  Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

  173

  Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

  174

  Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật

  175

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  176

  Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ

  177

  Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

  178

  Sản xuất thức ăn chăn nuôi

  179

  Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

  180

  Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES

  181

  Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

  182

  Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

  183

  Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

  184

  Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

  185

  Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  186

  Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  187

  Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

  188

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

  189

  Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu

  190

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

  191

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

  192

  Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  193

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

  194

  Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

  195

  Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

  196

  Kinh doanh thuốc

  197

  Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

  198

  Sản xuất mỹ phẩm

  199

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

  200

  Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

  201

  Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

  202

  Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  203

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

  204

  Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

  205

  Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

  206

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của thuốc

  207

  Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng

  208

  Kinh doanh trang thiết bị y tế

  209

  Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

  210

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

  211

  Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

  212

  Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

  213

  Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  214

  Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ

  215

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ

  216

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  217

  Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

  218

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

  219

  Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

  220

  Sản xuất phim

  221

  Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

  222

  Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

  223

  Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

  224

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành

  225

  Kinh doanh hoạt động thể thao

  226

  Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

  227

  Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  228

  Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

  229

  Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

  230

  Kinh doanh dịch vụ lưu trú

  231

  Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

  232

  Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  233

  Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

  234

  Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

  235

  Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  236

  Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

  237

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

  238

  Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  239

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

  240

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  241

  Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

  242

  Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất

  243

  Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

  244

  Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

  245

  Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

  246

  Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

  247

  Kinh doanh dịch vụ thoát nước

  248

  Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

  249

  Khai thác khoáng sản

  250

  Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

  251

  Nhập khẩu phế liệu

  252

  Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

  253

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  254

  Kinh doanh chế phẩm sinh học

  255

  Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

  256

  Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

  257

  Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  258

  Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

  259

  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

  260

  Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

  261

  Hoạt động ngoại hối

  262

  Kinh doanh mua, bán vàng miếng

  263

  Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

  264

  Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

  265

  Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền)

  266

  Hoạt động in, đúc tiền

  267

  Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

   Trên đây là nội dung tư vấn về mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liên hệ với Legalzone ngay để được tư vấn và hỗ trợ

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Website: https://lsu.vn/

  Hệ thống thủ tục pháp luật

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam: https://www.facebook.com/lsu.vn

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký