Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Đăng ký giấy phép kinh doanh là bước quan trọng nhất khai sinh ra một thương nhân về mặt pháp lý. Hiện nay, việc đăng ký có thể tiến hành trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua mạng điện tử. Trong phạm vi bài viết, Legalzone sẽ hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng thông qua các giai đoạn sau:

Thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì có thể đăng ký kinh doanh qua mạng.

Legalzone hướng dẫn nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Người đăng ký tiến hành đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống bằng cách nhập đầy đủ, chính xác các thông tin của mình.

Việc đăng ký được tiến hành như đăng ký các tài khoản thông thường khác.

Bước 2: Đăng ký Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc gán chữ ký số công cộng vào tài khoản

Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh (TKĐKKD), để được cấp TKĐKKD thì phải đảm bảo được các điều kiện sau:

  • Các thông tin cá nhân phải được nhập đầy đủ, chính xác như trong Giấy tờ chứng thực cá nhân đính kèm,

bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ; Loại chứng thực cá nhân, giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, ngày hết hạn, nơi cấp.

  • Gửi kèm các Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ. Tại Việt Nam hiện nay, các giấy tờ chứng thực cá nhân được Nhà nước thừa nhận bao gồm:

Thẻ Căn cứ công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

  • Đảm bảo người ký/xác thực hồ sơ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vì người ký xác thực hồ sơ là là người cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Để đăng ký TKĐKKD, phải thực hiện các bước sau đây:

Kê khai thông tin cá nhân => Tải bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân => Bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân (Được quét (scan màu) hoặc chụp ảnh từ bản giấy gốc, Phải đảm bảo hiển thị rõ nét, đầy đủ, chính xác thông tin như bản giấy gốc, Không có dấu hiệu cắt ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin) => Gửi yêu cầu đăng ký và nhận email xác nhận.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng (CKSCC)

Trong trường hợp này, người ký xác thực hồ sơ cần gán CKSCC vào tài khoản, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng ĐKKD. Tuy nhiên, khi thực hiện các tác nghiệp liên quan đến chữ ký số thì chỉ sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.0 trở lên, không sử dụng Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt khác.

Các nhà cung cấp CKSCC được chấp nhận trên Cổng thông tin bao gồm: FPT, OrigSign, SAFECERT, VIETTEL, BkavCA, NEWTEL, SmartSign, VNPT – CA, NACENCOMMSCT.

Để có thể gán CKSCC vào tài khoản, người gán phải tiến hành cài đặt/Cập nhật Java (Phiên bản mới nhất) tại địa chỉ: https://www.java.com/en/download/.

Sau đó, vào Start (Góc cuối màn hình), chọn Control Panel => Java => Chọn “Security” => Chọn Edit Site List => Chọn Add => Nhập vào ô trống đường link https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

và nhấn nút “Add” =>Tùy chỉnh tại mục Advance: Người sử dụng chỉnh sửa thông tin tại mục “Advance” và tích chọn tương tự như tại hình ảnh hướng dẫn.

Cuối cùng tiến hành nhấn Apply và tiến hành đăng ký qua mạng.

Bước 3: Tài khoản thanh toán điện tử

Trình tự nộp hồ sơ qua mạng

Legalzone hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể qua mạng

Bước 1: Tạo hồ sơ

Trước hết, phải chọn phương thức nộp hồ sơ. Như đã nêu trên, hiện nay, bao gồm hai phương thức:

  • Nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh: Người ký phải có Tài khoản đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD, đồng thời thông báo mẫu dấu qua mạng
  • Nộp bằng chữ ký số công cộng: Người ký phải có chữ ký số công cộng, không cần nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD.

Sau đó, tiến hành chọn loại đăng ký trực tuyến (thành lập mới hay thay đổi nội dung đăng ký trước đó). Trong phạm vi bài viết, chỉ đề cập đến nội dung đăng ký thành lập mới.

  • Khi chọn đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

Trong trường hợp doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT thì phải xác nhận bằng cách tích chọn vào ô tương ướng.

  • Khi chọn đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải chọn loại hình, khi đó, tìm kiếm doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản bằng cách nhận mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ.

Trong trường hợp đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT thì phải xác nhận bằng cách tích chọn vào ô tương ướng.

Tiếp theo, tiến hành chọn loại tài liệu đính kèm ứng với từng yêu cầu nhất định. Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra và xác nhận thông tin đã đăng ký.

Bước 2: Nhập thông tin

Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin theo Giấy đề nghị của doanh nghiệp vào các khối thông tin trong hồ sơ đăng ký.

Trong giai đoạn này, cần phải nhập thông tin của người ký xác thực hồ sơ.

Nếu nộp hồ sơ bằng TKĐKKD, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp TKĐKKD. Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Scan và tải tài liệu đính kèm

Khi nộp hồ sơ đăng ký điện tử, người dùng cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy).

Tài liệu đính kèm là văn bản điện tử, nghĩa là được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy có định dạng “.doc” hoặc “.pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định).

Ngoài ra, tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy, văn bản có dung lượng không quá 15Mb.

Nhận kết quả đăng ký kinh doanh

Legalzone hướng dẫn nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau đó, trình lãnh đạo Phòng ĐKKD xem xét hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ gửi thông tin qua cơ quan thuế. Khi đó:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp bằng TKĐKKD thì doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo hồ sơ hợp lệ (Trạng thái hồ sơ là “Trình lãnh đạo”) –

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy (tương ứng với bản điện tử đã nộp qua mạng điện tử);

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ đến Phòng ĐKKD

trong vòng 30 ngày kể từ ngày Phòng ĐKKD gửi Thông báo hồ sơ hợp lệ. Sau đó Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp.

  • Trường hợp hồ sơ nộp bằng CKSCC thì doanh nghiệp nhận kết quả ngay.

Trạng thái hồ sơ chuyển sang “Được chấp thuận” – Doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng ĐKKD thông báo yêu cầu sử đổi, bổ sung hồ sơ.

Khi đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo đúng trình tự.

Hiện nay, theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng  mà Legalzone muốn giới thiệu đến đọc giả. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký