Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên 2022

Hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên 2022

Chuyên mục: Tin pháp luật
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents
  CÔNG TY ……….Số: ………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc             …….., ngày….. tháng…..năm……

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

  Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…. tại trụ sở Công ty……….., Mã số doanh nghiệp: ……. do Phòng Đăng ký kinh doanh …..cấp ngày……. Địa chỉ: ……… Chúng tôi gồm có:

  Bên A (Bên chuyển nhượng)

  Ông/Bà:                                                                                             Giới tính:…………………………..

  Sinh ngày:………………………….. Dân tộc:……………………………………. Quốc tịch:…………………………

  CMND số:………………………….. Cấp ngày: ………………………………… Tại:……………………………………

  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Bên B (Bên nhận chuyển nhượng)

  Ông/Bà:…………………………………………………………………………………… Giới tính:…………………………..

  Sinh ngày:………………………….. Dân tộc:……………………………………. Quốc tịch:…………………………

  CMND số:………………………….. Ngày cấp:…………………………………. Nơi cấp: ……………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hai cùng thống nhất chuyển nhượng vốn góp với các điều khoản sau:

  Điều 1:

  Bên A đồng ý chuyển nhượng số vốn góp là……đồng ( …. đồng ) mà bên A đã góp vào Công ty … với giá …. đồng (Hai tỷ đồng). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …. do Phòng Đăng ký kinh doanh…..cấp ngày….. cho bên B để bên B tiếp tục tham gia góp vốn vào công ty.

  Điều 2:

  Phương thức thanh toán: Tiền mặt

  Thời điểm chuyển nhượng: Bên B có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng trên cho bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại văn phòng công ty

  Điều 3:

  3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

  – Nhận đủ tiền chuyển nhượng vốn theo thỏa thuận.

  – Ký kết mọi giấy tờ để chuyển nhượng số vốn góp nêu trên cho bên B theo quy định của pháp luật.

  – Không có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc, hay có hành vi nào khác làm ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng vốn và đăng ký thay đổi thành viên công ty từ bên A sang cho bên B tại công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

  – Được hưởng các quyền lợi và chịu trách nhiệm liên quan đến số vốn đã nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

  – Trả đủ tiền chuyển nhượng vốn theo thỏa thuận.

  – Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là chủ sở hữu góp vốn vào công ty kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

  Điều 4:

  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều đã ghi trong hợp đồng và khi có sự ký xác nhận của chủ sở hữu công ty mới được coi là hoàn tất việc thanh toán. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về chuyển nhượng vốn; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình trong việc giao kết hợp đồng này.

  Hợp đồng được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản để thực hiện và 1 bản bàn giao cho công ty.

  Bên ABên chuyển nhượng(Đã nhận đủ …… đồng)Bên BBên nhận chuyển nhượng

  Xác nhận đã hoàn tất việc thanh toán

  Ngày…..tháng….. năm….

  Chủ sở hữu công ty

  hợp đồng chuyển nhượng công ty

  Thủ tục chuyển nhượng công ty

  Bước 1: Ký hồ sơ chuyển nhượng vốn góp và thanh toán giá trị chuyển nhượng

  Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có thể thanh toán qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

  Đối với tổ chức là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn không được sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 09/2015/TT-BTC doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức sau:

  Thanh toán bằng Séc;

  Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

  Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, kê khai thuế thu nhập cá nhân

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty có nghĩa vụ thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh;

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, cá nhân hoặc công ty phải nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng tại cơ quan thuế quản lý.

  Lưu ý về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính như sau

  Đối với công ty TNHH:

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%

  Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

  Đối với Công ty Cổ phần:

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần  x  Thuế suất 0,1%

  Bước 3: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty

  Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An sẽ nhận được kết quả trong thời gian 05-08 ngày làm việc đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, 10-15 ngày làm việc đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.

  Mời bạn đọc tham khảo thêm về Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp 

  Có thể bạn quan tâm về Dịch vụ thành lập công ty trọn gói 

  Công ty Luật Legalzone

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Website: https://lsu.vn/

  Hệ thống: Thủ tục pháp luật

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam:https://www.facebook.com/lsu.vn

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký