Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Hoàn thuế dự án đầu tư

Hoàn thuế dự án đầu tư

Chuyên mục: Tin pháp luật
image-152

Khi doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế dự án đầu tư đối với thuế GTGT. Theo quy định pháp luật hiện hành, Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là được thực hiện nhiều hơn cả.

Điều kiện để được hoàn thuế dự án đầu tư đối với thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp 3 và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư

Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Lưu ý: Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp, nếu:

– Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2017, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8/2017, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp 3 và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

Tương tự như đối với dự án đầu tư cùng địa bàn với trụ sở chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì Ban Quản lý dự án / chi nhánh phải lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đặt dự án.

Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Các điều kiện về hoàn thuế GTGT sau khi bù trừ cũng thực hiện tương tự như đối với dự án đầu tư cùng địa bàn với trụ sở chính của doanh nghiệp.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì doanh nghiệp là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Doanh nghiệp không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà sẽ được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

– Dự án đầu tư của doanh nghiệp không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. 

– Dự án đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định, như chưa đáp ứng đủ điều kiện, chưa có giấy phép kinh doanh, hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, …

– Dự án đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động, như bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; trong quá trình hoạt động không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư, kinh doanh; …

 Thời điểm doanh nghiệp không được xem xét hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm doanh nghiệp bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Hồ sơ hoàn thuế:

–  Mẫu giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách 01/ĐNHT;

–  Bản sao các tờ khai thuế GTGT và bảng kê mua vào trong kỳ hoàn thuế. DN nộp qua mạng là bản in có chữ ký số.

–  Giấy chứng nhận đầu tư

–  Các tài liệu liên quan đến xây dựng dự án

–  Hóa đơn chứng từ đầu vào của dự án đầu tư

–  Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có)

Trình tự Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Điền số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai thuế GTGT:

+ Đối với cơ sở thành lập mới từ dự án đầu tư: có thể dùng mẫu 01/GTGT hoặc 02/GTGT để kê khai:

+ Đối với dự án đầu tư được thành lập từ cơ sở kinh doanh đang hoạt động: mẫu 02/GTGT

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng Cơ quan thuế, đối với số thuế đề nghị hoàn kỳ này < số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì Cơ quan thuế có thể yêu cầu bạn làm tờ khai điều chỉnh các khoản thuế chưa đủ điều kiện hoàn kỳ này.

Sau khi nộp tờ khai, bạn in 02 bộ hồ sơ trên và nộp cho bộ phận một cửa. Bạn có thể nộp gộp với tờ khai nếu không kê khai qua mạng.

Khi nhận hồ sơ, cơ quan thuế có thể yêu cầu các giải trình bổ sung nếu hồ sơ có sai sót và ra thông báo xuống kiểm tra cơ sở.

Từ các lần hoàn thuế sau, Doanh nghiệp bạn sẽ được hoàn thuế trước và kiểm tra tại đơn vị sau

4. Chuẩn bị cơ quan thuế kiểm tra:

–  Sắp xếp tờ khai thuế trong kỳ đề nghị hoàn;

–  Đầy đủ hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, hợp đồng mua vào và chứng từ thanh toán; biên bản bàn giao, nghiệm thu tài sản cố định.

–  Nếu các khoản nợ quá hạn mà chưa thanh toán thì phải có phụ lục gia hạn thanh toán.

–  Chuẩn bị sổ sách kế toán đầy đủ.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký