Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021 ? Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? được quy định như thế nào? bằng bài viết dưới đây Legalzone xin được tìm hiểu và phân tích cụ thể như sau.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021

Điều kiện Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm những gì? Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, để được đăng ký bảo hộ (cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền) KDCN đăng ký bải đáp ứng được các điều kiện sau:

 Tính mới của KDCN:

Kiểu dáng chưa được bộ lộ trước thời điểm nộp đơn (có nghĩa chủ sở hữu cần nộp đơn đăng ký trước thời điểm đưa KDCN ra ngoài thị trường để lưu thông.

 Trình độ sáng tạo của KDCN:

Yêu cầu kiểu dáng công nghiệp phải đạt được trình độ sáng tạo khác biệt với các KDCN khác đã có trên thị trường (không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các sản phẩm đã có)

 Khả năng áp dụng công nghiệp:

Có thể chế tạo (sản xuất) ra các sản phẩm giống nhau bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp

Trên đây là 3 điều kiện cơ bản để 1 KDCN có khả năng đăng ký bảo hộ.

Lưu ý: Những đối tượng sau đây sẽ không thể bảo hộ dưới hình thức KDCN

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối tượng trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

Yêu cầu, điều kiện tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký.

– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
+ Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định.
– Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện) 1 0
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) 0 1
Tờ khai 2 0 A.03 đăng ký KDCN.doc
Bộ ảnh chụp/Bản vẽ 4 0
Bản mô tả 1 0
Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác 1 0
Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên 1 0

Thủ tục Đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2021

Bước 1: Xác định đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đầu tiên cần xác định đối tượng muốn đăng ký có thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp hay không? Từ đó mới quyết định có nộp đơn đăng ký hay không?

Bước 2: Phân loại và tra cứu kiểu dáng

Việc phân loại và tra cứu sẽ giúp chủ đơn đánh giá được khả năng đăng ký trước khi quyết định nộp đơn đăng ký.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021

Sau khi tra cứu và kết luận KDCN có khả năng đăng ký, chủ đơn sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo thông tin bên dưới

Bước 4: Nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

-Việc nộp đơn đăng ký sẽ được ưu tiên sớm nhất để tránh việc kiểu dáng bị mất tính mới và có ngày ưu tiên sớm nhất.

-Cơ quan tiếp nhận: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 5: Cơ quan nhà nước xem xét, Cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

a)Thẩm định hình thức đơn
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn[1]).
+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.
b) Công bố đơn
Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
c)Thẩm định nội dung đơn
Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
d) Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Cơ quan thực hiện

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

Phương thức nộp đơn, Phí Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021

Hình thức nộp trực tiếp: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng)
Phí : 120000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:120.000 đồng (cho mỗi phương án))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh))
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp:100.000 đồng/mỗi phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/mỗi yêu cầu))
Phí : 700000 Đồng
(Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi đơn))
— Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
Dịch vụ bưu chính
— Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn. Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp:100.000 đồng/mỗi phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng)
Phí : 120000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:120.000 đồng (cho mỗi phương án))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/mỗi yêu cầu))
Phí : 700000 Đồng
(Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi đơn))
— Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng
Trên đây là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2021. Mọi thắc mắc xin liên hệ Legalzone để được giải đáp

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký