Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì ? được quy định như thế nào theo Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hạnh? bằng bài viết dưới đây Legalzone sẽ tư vấn cụ thể như sau:

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Khái niệm

Bố cáo thành lập doanh nghiệp hay còn gọi là việc công bố, thông báo công khai các nội dung được câp nhật theo từng giai đoạn nhất định trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bố cáo doanh nghiệp cũng là một trong những công tác có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tất cả các công ty, doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp mới được thành lập thì càng không thể bỏ qua

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Cách thức đăng tin bố cáo

Doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động đăng tin bố cáo lên trang điện tử Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Trang thông tin Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trang thông tin này sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bằng cách cử đại diện tới đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu; theo dõi thông tin về bố cáo điện tử của doanh nghiệp một cách nhanh chóng; và đúng yêu cầu

Các trường hợp cần đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, có 04 trường hợp theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động đăng tin bố cáo:

Các bố cáo do doanh nghiệp đề nghị đăng tải

  •  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
  • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Một số thông báo khác: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân ; thay đổi nội dung đăng ký thuế ; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định theo quy định của pháp luật.

Các bố cáo do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải:

  • Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.
  • Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.
  • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể, thông báo của tòa án về việc doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp xã hội, thông báo hiệu đính…

Trên đây, là toàn bộ phân tích của Legalzone về vấn đề Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Mọi thắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký