Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, các chi nhánh công ty nước ngoài tại VN… đều phải được đăng ký kinh doanh tại một cơ quan thống nhất, theo một thủ tục đơn giản nhất để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Vậy cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh? Việc đăng ký kinh doanh được thực hiện tại những cơ quan này được thực hiện như thế nào?

Trong bài viết này, Legalzone  xin trình bày chi tiết thẩm quyền của các cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành để bạn đọc có những kiến thức pháp lý cần thiết khi thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh:

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

Khoản 6 Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 quy định một trong các nghĩa vụ của doanh nghiệp là:

 “ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 3 Điều 17 luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định một trong các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động của các doanh nghiệp là:

 Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là nghĩa vụ cơ bản, bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, được pháp luật quy định cụ thể và nghiêm khắc.

Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành:

Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định cơ quan cấp giấy phép kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

Ở cấp tỉnh:

cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ở cấp tỉnh bao gồm:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự.

Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ở cấp huyện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh:

Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh như sau:

+  Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+  Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+  Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

+  Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp .

+  Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

+  Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật.

+  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+  Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện:

Điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau:

+  Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+  Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

+  Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

+  Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết;

+  Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

+  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp  pháp luật quy định

+  Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Như vậy, đối với từng loại hình doanh nghiệp sẽ thực hiện việc đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh  theo quy định.

Việc quản lý và giải đáp thắc mắc liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh là một trong những vai trò vô cùng quan trọng của các cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi các bạn có bất cứ thắc mắc nào

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký