Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn

Thủ tục khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn

Chuyên mục: Luật dân sự

Ngày nay rất nhiều trường hợp không đăng ký kết hôn mà có con, khi không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận bên nam và nam là vợ chồng trên mặt pháp lý.Do đó, con được sinh ra khi hai cha mẹ chưa có Giấy chứng nhận kết hôn là con ngoài giá thú.Giấy khai sinh không những là một trong các bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ huyết thống giữa thành viên của gia đình được thể hiện thông qua các nội dung ghi trong giấy khai sinh hay đó là một bằng chứng chứng minh quyền Công dân của mỗi con người. Vậy thủ tục khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn được thực hiện như thế nào? Legalzone giới thiệu bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý:

KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON
KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON

Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

Luật Hộ tịch 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Quyền khai sinh cho con

Kể cà khi không đăng ký kết hôn thì bố mẹ vẫn phải làm khai sinh cho con

Căn cứ theo Điều 13 Luật trẻ em 2016 quy định về quyền được khai sinh và có quốc tịch như sau:

Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, theo tinh thần để đảm bảo những quyền công dân của người con thì sẽ không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của bố, mẹ

(đã có giấy đăng ký kết hôn hay chưa) cũng như không phụ thuộc vào độ tuổi của bố và mẹ mà người con khi được sinh sẽ có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên và quốc tịch, được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh

KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON
KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON

Dưới đây là trình tự thủ tục khai sinh cho con không có đăng ký kết hôn.

Do hai bạn chưa đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau và có con, trong trường hợp này, nay khi đi đăng ký khai sinh muốn để cho người bạn cùng chung sống đứng tên cha của đứa trẻ thì phải thực hiện thủ tục nhận cha cho con.

Trong trường hợp này, căn cứ theo Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân sẽ kết hợp giải quyết việc nhận cha, con và đăng ký khai sinh

 “Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này….”.

Như vậy, ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh cho con như sau: 

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp những giấy tờ cụ thể như:

– Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 

– Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định

– Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch được quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP bao gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản quy định nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch

và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu và đăng ký khai sinh cho con đồng thời thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy giấy khai sinh theo quy định.

Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 16 Luật Hộ tịch):

 

KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON
KHAI-SINH-CHO-CON-KHI-KHONG-CO-DANG-KY-KET-HON

Dưới đây là thủ tục khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn ở ủy ban cấp xã

– Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh;

nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

– Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh

theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

– Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ: Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con

và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. Về thủ tục nhận cha, con như sau:

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, con nhận tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Khi đăng ký nhận cha, con các bên phải có mặt. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con,

quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Như vậy, trường hợp bạn muốn đăng ký khai sinh cho con mang họ của cha thì cha của bé phải thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha, con cùng với việc đăng ký khai sinh

theo thủ tục như trên. Khi xác minh được quan hệ cha, con là hợp pháp thì cơ quan hộ tịch sẽ công nhận quan hệ cha, con của con bạn và cha bé, khi đó con của bạn hoàn toàn có thể mang họ của cha.

Về việc cha, mẹ có tên trong giấy khai sinh của con thì có được coi là đã kết hôn hay không? Với vấn đề này, Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

 Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

DANH SÁCH DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC

 

STT

Danh sách dịch vụ thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật các tỉnh thành

 

STT

Danh sách dịch vụ thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật các tỉnh thành

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  An Giang

33

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Kon Tum

2

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bà Rịa – Vũng Tàu

34

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Lai Châu

3

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Bắc Giang

35

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Lâm Đồng

4

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bắc Kạn

36

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Lạng Sơn

5

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bạc Liêu

37

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Lào Cai

6

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bắc Ninh

38

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Long An

7

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bến Tre

39

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Nam Định

8

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bình Định

40

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Nghệ An

9

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Bình Dương

41

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Ninh Bình

10

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại  Bình Phước

42

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Ninh Thuận

11

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Bình Thuận

43

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Phú Thọ

12

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Cà Mau

44

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Phú Yên

13

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Cần Thơ

45

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Quảng Bình

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Cao Bằng

46

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Quảng Nam

15

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Đà Nẵng

47

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Quảng Ngãi

16

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Đắk Lắk

48

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Quảng Ninh

17

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Đắk Nông

49

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Quảng Trị

18

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Điện Biên

50

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Sóc Trăng

19

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Đồng Nai

51

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Sơn La

20

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Đồng Tháp

52

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Tây Ninh

21

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Gia Lai

53

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Thái Bình

22

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hà Giang

54

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Thái Nguyên

23

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hà Nam

55

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Thanh Hóa

24

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hà Nội

56

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Thừa Thiên Huế

25

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hà Tĩnh

57

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Tiền Giang

26

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hải Dương

58

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   TP Hồ Chí Minh

27

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hải Phòng

59

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Trà Vinh

28

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hậu Giang

60

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Tuyên Quang

29

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hòa Bình

61

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Vĩnh Long

30

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Hưng Yên

62

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Vĩnh Phúc

31

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Khánh Hòa

63

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại   Yên Bái

32

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật tại Kiên Giang

   

Trên đây là một số thông tin tham khảo về thủ tục khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký