Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chuyên mục: Luật dân sự

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.Vậy trình tự cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện như thế nào? Legalzone mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây:

Lý lịch tư pháp là gì?

THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP
THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP

Theo cách giải thích của Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật,

 tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Còn Phiếu lý lịch tư pháp được hiểu là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích;

bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam đều có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,

 tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và tại Sở Tư pháp.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP
THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP

Theo Luật lý lịch tư pháp, hiện nay, Phiếu lý lịch tư pháp gồm 02 loại:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức gồm:

+ Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
 

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau:

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

– Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

 Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

– Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Chúng tôi giới thiệu thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP
THU-TUC-CAP-PHIEU-LY-LICH-TU-PHAP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị hồ sơ lý lịch tư pháp như sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

– Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 để phục vụ công tác quản lý nhân sự,

hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú;

ường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Lưu ý:

– Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi đóng phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân nhận giấy hẹn cấp phiếu và đến nhận kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

Ngoài cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp, công dân có thể xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua trang 

https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home của Bộ Tư pháp bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang.
 

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.

Tường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện như quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 nêu trên. Tuy nhiên, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu.

Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Điều 2 Thông tư 174/2011/TT-BTC, lệ phí xin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người.

Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là 100.000/lần/người.

Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu.

Các trường hợp được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm:

– Trẻ em theo quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.

– Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

– Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (theo Điều 6 Nghị định 111/2010/NĐ-CP)

– Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật (theo Điều 6 Nghị định 111/2010/NĐ-CP).

DANH SÁCH DỊCH VỤ THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP MỚI NHẤT MỚI NHẤT  THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC

 

STT

Danh sách dịch vụ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật các tỉnh thành

 

STT

Danh sách dịch vụ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật các tỉnh thành

 

1

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  An Giang

33

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Kon Tum

2

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bà Rịa – Vũng Tàu

34

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Lai Châu

3

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Bắc Giang

35

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Lâm Đồng

4

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bắc Kạn

36

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Lạng Sơn

5

  Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bạc Liêu

37

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Lào Cai

6

  Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bắc Ninh

38

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Long An

7

  Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bến Tre

39

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Nam Định

8

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bình Định

40

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Nghệ An

9

  Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Bình Dương

41

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Ninh Bình

10

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại  Bình Phước

42

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Ninh Thuận

11

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Bình Thuận

43

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Phú Thọ

12

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Cà Mau

44

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Phú Yên

13

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Cần Thơ

45

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Quảng Bình

14

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Cao Bằng

46

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Quảng Nam

15

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Đà Nẵng

47

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Quảng Ngãi

16

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Đắk Lắk

48

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Quảng Ninh

17

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Đắk Nông

49

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Quảng Trị

18

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Điện Biên

50

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Sóc Trăng

19

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Đồng Nai

51

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Sơn La

20

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Đồng Tháp

52

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Tây Ninh

21

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Gia Lai

53

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Thái Bình

22

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hà Giang

54

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Thái Nguyên

23

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hà Nam

55

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Thanh Hóa

24

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hà Nội

56

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Thừa Thiên Huế

25

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hà Tĩnh

57

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Tiền Giang

26

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hải Dương

58

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   TP Hồ Chí Minh

27

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hải Phòng

59

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Trà Vinh

28

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hậu Giang

60

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Tuyên Quang

29

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hòa Bình

61

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Vĩnh Long

30

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Hưng Yên

62

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Vĩnh Phúc

31

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Khánh Hòa

63

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Yên Bái

32

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất mới nhất  theo quy định của pháp luật tại   Kiên Giang

   

Trên đây là bài viết tham khảo về chủ đề thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký