Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

giảm vốn

Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

1. Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên:

 Là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp.
 • Nếu góp không đủ, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.
 • Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống.
 • Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. Tăng vốn điều lệ 

Công ty TNHH MTV viên tăng vốn điều lệ:

 • Bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
 • Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

2.1 Trường hợp chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

 • Chủ sở hữu công ty vẫn là thành viên duy nhất của công ty của mình.
 • Tránh các ý định thâu tóm công ty như các loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên khác.
 • Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Hồ sơ thay đổi gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ. Trong đó ghi rõ số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến:

 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Hoặc nộp trực tiếp đến phòng đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ:

 • Chủ sở hữu công ty,
 • Người đại diện theo pháp luật,
 • Người được ủy quyền đi nộp hồ sơ.

Trong khoảng 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả.

Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác

Khi huy động thêm vốn góp của người khác, công ty sẽ bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Người góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

3. Giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ

Trường hợp này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.
 • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty TNHH một thành viên mới được hoàn trả một phần vốn góp.

Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn

 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ).
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm có :

 • Thông báo giảm vốn điều lệ đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi công ty đã đăng ký.
 • Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Cam kết về việc đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân người được ủy quyền.

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến:

 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Hoặc nộp trực tiếp đến phòng đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ:

 • Chủ sở hữu công ty,
 • Người đại diện theo pháp luật,
 • Người được ủy quyền đi nộp hồ sơ.

Trong khoảng 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Theo biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả.

Trên đây là bài viết của công ty Legalzone về: Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

Hotline:0989919161

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký