Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết ? Miễn, nộp thuế giao dịch liên kết

Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết ? Miễn, nộp thuế giao dịch liên kết

Chuyên mục: Tin pháp luật
0-1615374884_750x0

Các bên có quan hệ liên kết theo quy định pháp luật

Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành; kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành; kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác:

 • Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp.
 • Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu; và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;
 • Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào; với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay; chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;
 • Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành; nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên; được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định; chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành; hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định; có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;
 • Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo; hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính; hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;
 • Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;
 • Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
 • Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;
 • Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành; kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;
 • Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.
Giao dịch liên kết
Giao dịch liên kết

Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như thế nào?

Chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có gia dịch liên kết được xác định như sau:

Chi phí của giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập; không góp phần tạo ra doanh thu; thu nhập cho hoạt động sản xuất; kinh doanh của người nộp thuế không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Chi phí dịch vụ giữa các bên liên kết.

Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Quyền của người nộp thuế trong kê khai và xác định giá giao dịch liên kết

Người nộp thuế có giao dịch liên kết có trách nhiệm sau đây:

– Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp;

– Chứng minh việc thực hiện phân tích; so sánh; lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

– Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là các thông tin; tài liệu, số liệu, chứng từ.

Kê khai giao dịch liên kết
Kê khai giao dịch liên kết

Người nộp thuế có nghĩa vụ liên quan như thế nào ?

Người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam; có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên; có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú phải nộp cho Cơ quan thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin; tài liệu tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi có yêu cầu của Cơ quan thuế trong quá trình tham vấn trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về chứng từ kế toán

Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III; mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP; miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP; trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về CTKT. Để biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký