Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mẫu biên bản tường trình sự việc

Mẫu biên bản tường trình sự việc

Chuyên mục: Luật dân sự
Mẫu biên bản tường trình sự việc

Bản tường trình là loại văn bản được sử dụng khi có một sự việc xảy ra gây hậu quả xấu. Mục đích của loại văn bản này nhằm trình bày một cách rõ ràng sự việc đã diễn ra. Trong đó nêu lên được mức độ trách nhiệm của người viết đơn. Nhưng làm sao để viết được một mẫu bản tường trình đúng quy định? Hãy cùng Legalzone tham khảo bài viết mẫu biên bản tường trình sự việc dưới đây.

Xem thêm : Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn 

Mẫu biên bản tường trình sự việc được quy định như thế nào ?

Bản tường trình được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————————————-

……., ngày…. tháng….. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)………………………………………………………

Họ tên:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:……………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:……………………………………………………

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………

Hệ số lương đang hưởng:…………………………………………………………………

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:…………………………………

Bản tường trình diễn biến sự việc:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỉ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỉ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều………………………..

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và sẽ không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

Những bản tường trình cho từng trường hợp khác nhau

Bản tường trình vi phạm nội quy công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                           …………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:

Họ tên:………………………………………………………………………

Sinh ngày tháng năm:……………………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:…………………………………………………..

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………………………………..

Bản tường trình tự diễn biến sự việc: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm nội quy công ty

Người viết tường trình

(Ký tên)

Bản tường trình tai nạn giao thông/tai nạn lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào lúc………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..

Tại:……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

1…………………………Chức vụ:……………………………………………

2………………………….Chức vụ:……………………………………………

3………………………….Chức vụ:…………………………………………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:……………………………………………………………….

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………….

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết):……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hậu quả:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

  1. Người thứ 1:…………………………………………………………………………
  2. Người thứ 2:…………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trong bản tường trình này là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào lúc.…giờ, ngày ….. tháng …. năm …. tại ………………………………………………………

XÁC NHẬN

NGƯỜI LẬP

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Bản tường trình nhận lỗi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                      ………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi: …………………

Họ tên:

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:…………………………………………………………………….

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………………………………..

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………………

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:……………………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều………………………………………………………………………………………………………….

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

Người viết tường trình(Ký tên)

Cách viết bản tường trình hút thuốc lá điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Của người vi phạm về hành vi hút thuốc lá điện tử

(Hoặc của người đại diện hợp pháp)

Họ và tên người vi phạm:……………………Nam/nữ:………………………..

Tên gọi khác:……………………………………………………………………

Sinh ngày……./……./…….; tại:……………………………………………….

Nguyên quán:……………………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú:…………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân:………ngày cấp: ……./……./…….; nơi cấp:…….

Hộ chiếu số:…………ngày cấp: ……./……./…….; nơi cấp:………………….

Dân tộc:………………; Tôn giáo: ………………; trình độ văn hoá:…………..

Nghề nghiệp:……..…………………………………………………………………

Nơi làm việc:……..…………………………………………………………………

Tôi xin tường trình về hành vi vi phạm của mình như sau:

(Nêu rõ bản thân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nào, ở đâu, thời điểm nào, số lần sử dụng, hình thức sử dụng, tiền án, tiền sự)

………………….., ngày…. tháng…. năm…..
NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
HOẶC NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tường trình sự việc công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Vv:

Kính gửi:………………………………………………………………………………

Họ tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày tháng năm:……………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:……………………………….

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ……………

Trình tự diễn biến sự việc: ………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:………………………………………

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Những nội dung cần phải có trong bản tường trình

Bản tường trình thường mang tính pháp lý rất cao, chính vì vậy những nội dung trong văn bản cần được viết chi tiết, rõ ràng và mang độ chính xác tuyệt đối. Có thể tùy theo mục đích mà nội dung sẽ khác nhau nhưng những thông tin nhất định cần phải có bao gồm:

Thông tin cá nhân của người viết văn bản

Các thông tin cá nhân cần ghi rõ trong biểu mẫu văn bản này là họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, địa chỉ sinh sống hiện tại, địa chỉ cơ quan làm việc, số điện thoại… Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, tiến hành điều tra và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Diễn biến của sự việc

Bản tường trình được sử dụng với mục đích chính là trình bày lại những sự việc vi phạm đã xảy ra để các cơ quan chức năng có đủ thông tin để tiến hành điều tra và xét xử. Người viết đơn cần phải trình bày một cách cụ thể, chi tiết và chính xác những tình tiết có liên quan đến sự việc đã xảy ra.

Phần cuối cùng là hậu quả do sự việc vi phạm gây ra như thế nào. Sự việc dù xảy ra là do nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì đều gây ra những hậu quả không mong muốn đến với các cá nhân hay tập thể nào đó. Một bản tường trình được chấp nhận bởi các cơ quan chức năng thì cần phải có đầy đủ tất cả những nội dung về diễn biến của sự việc như trên.

Chính vì vậy mà người viết văn bản cần phải trình bày lại sự việc một cách chi tiết, cụ thể, tường tận và chính xác nhất. Đầu tiên cần phải nêu ra được nguyên nhân xảy ra sự việc, sự việc xảy ra là do nguyên nhân chủ quan hay nguyên nhân khách quan. Tiếp theo là diễn biến cụ thể của sự việc được diễn ra như thế nào, thời gian và địa điểm và mà sự việc xảy ra.

Hướng dẫn cách viết bản tường trình đúng quy định

Khi soạn bản tường trình phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

Nguyên nhân sự việc.

Mức độ thiệt hại (nếu có).

Trình tự, diễn biến sự việc.

Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.

Những người có liên quan đến sự việc.

Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

Một bản tường trình đúng quy định sẽ bắt đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (được ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của người viết đơn (cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm…); ký tên và ghi rõ họ tên.

Những lưu ý trước khi viết bản tường trình

Tường trình sự việc chính xác

Nguyên nhân và diễn biến của sự việc cần phải được trình bày rõ ràng, chi tiết trong mẫu bản tường trình. Càng cụ thể thì sẽ càng giúp cơ quan chức năng có thể điều tra nhanh hơn và chính xác hơn. Vì vậy, người viết đơn cần chú ý trình bày càng đầy đủ, càng chính xác cần tốt. Ngoài ra, cần nêu rõ hậu quả mà sự việc gây ra đối với cá nhân hay tập thể, để thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Thể hiện sự trung thực khi trình bày

Khi viết bản tường trình người viết cần phải thể hiện được sự trung thực và chân thành qua từng câu chữ. Chỉ trình bày chính xác sự việc đã xảy ra, không thêm hoặc bớt thông tin khiến việc điều tra, xét xử bị sai lệch.

Trên đây là bài viết của công ty Luật Legalzone về: Mẫu biên bản tường trình sự việc

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

              https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd
Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký