Tìm kiếm luật sư Việt Nam

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA HÌNH, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA HÌNH, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

z3959239443875_a06b9b6689d28284302dcca63bc70ea1

Pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng tại Việt Nam đã có từ lâu song đến nay, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra ngày càng phổ biến và đang có xu hướng gia tăng. Các tác giả tại Việt Nam hiện nay thường không quá quan tâm tới việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều tranh chấp liên quan đến quyền tác giả, qua đó chúng ta thấy được sự cần thiết đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Chắc hẳn các độc giả còn khá xa lạ với việc đăng ký bảo hộ bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. Dưới đây Công ty Luật TNHH Legalzone sẽ có những chia sẻ cụ thể về vai trò, quy trình, thủ tục bảo hộ quyền tác giả đối với bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Dịch vụ tư vấn tại Legalzone

Bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học là gì?

Trước hết bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học là những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2022.

Khái niệm bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ bao gồm họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, các loại công trình khoa học và kiến trúc.”

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan tại Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL ( Mẫu tờ khai )

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học đăng ký quyền liên quan;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;(1)

– Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền;(2)

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;(3)

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.(4)

*Các tài liệu quy định tại (1), (2), (3) và (4) phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Các bước thực hiện

Quy trình nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

– Tại Hà Nội : Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội. ĐT: 024.38 234 304.

– Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39 308 086

– Tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 023.63 606 967

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

– Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

– Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Điều 4 thông tư số 211/2016/TT-BTC quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận là 300.000đ/ Giấy chứng nhận đối với bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Dịch vụ tưu vấn của công ty Legalzone
Dịch vụ tưu vấn của công ty Legalzone

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học tại công ty Luật TNHH Legalzone

Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả, khác biệt:

  •  Các luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi, tư vấn và giám sát chặt chẽ sát sao tiến độ công việc, hồ sơ của quý khách hàng
  •  Các hồ sơ, vụ việc sẽ được chuyên viên đánh giá, tra cứu, thực hiện đúng thực tế
  •  Mọi chi phí, kế hoạch triển khai được thông báo, thỏa thuận một cách minh bạch, rõ ràng, không phát sinh thêm chi phí
  •  Công ty Luật TNHH Legalzone luôn bám sát tiến độ công việc và cập nhật với quý khách hàng tận tâm, thường xuyên, kịp thời.
  •  Chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của quý khách hàng, đưa ra những kế hoạch, phương án tối ưu và hài lòng nhất đến cho quý khách hàng.
  •  Phí dịch vụ hợp lý nhất, khách hàng sẽ được trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tốt nhất

Trên đây là những chia sẻ về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. Quý khách hàng có thắc mắc, nhu cầu đăng ký bảo hộ tác phẩm bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn. Công ty luật TNHH Legalzone tự tin sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy khi quý khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

Để được tư vấn chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm: https://lsu.vn/thu-tuc-dang-ky-quyen-lien-quan-quyen-tac-gia/

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT DÂN GIAN

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÁC PHẨM THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG KÝ TỰ KHÁC

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BÀI GIẢNG, BÀI PHÁT BIỂU VÀ BÀI NÓI KHÁC

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÁC PHẨM ÂM NHẠC

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÁC PHẨM BÁO CHÍ

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ tác phẩm điện ảnh

 

 

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký