Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Vấn đề bảo vệ môi trường nước dưới đất theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Vấn đề bảo vệ môi trường nước dưới đất theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

môi trường nước dưới đất

Bài viết dưới đây Luật Legalzone sẽ làm rõ các quy định về bảo vệ môi trường nước dưới mặt đất được quy định cụ thể trong Điều 10 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Môi trường nước dưới đất là gì?

môi trường nước dưới đất

Nước dưới đất còn được gọi là nước ngầm, chỉ loại nước nằm bên dưới bề mặt đất trong các không gian rỗng của đất và trong các khe nứt của các thành tạo đá, và các không gian rỗng này có sự liên thông với nhau. 

Môi trường nước dưới đất chính là môi trường mà những cá thể tồn tại, sinh sống và tương tác qua lại đều bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào môi trường nước dưới đất.

Có thể bạn quan tâm đến Dịch vụ môi trường của chúng tôi.

Quy định về bảo vệ môi trường nước dưới đất

– Các nguồn nước dưới đất phải được quan trắc, đánh giá để có biện pháp ứng phó kịp thời khi phát hiện có thông số môi trường vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoặc có sự suy giảm mực nước theo quy định.

Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững.

Nước dưới mặt đất thường được coi là nước sạch. Vì vậy các nguồn nước này cần phải được theo dõi và kiểm soát một cách hợp lý và chính xác để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết.

môi trường nước dưới đất

– Hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất phải có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước dưới đất.

– Cơ sở có sử dụng hóa chất độc hại, chất phóng xạ phải có biện pháp bảo đảm không rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước dưới đất.

– Cơ sở, kho, bãi chứa, lưu giữ nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, khu vực lưu giữ, xử lý chất thải phải được xây dựng bảo đảm an toàn kỹ thuật, không gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất.

– Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm xử lý ô nhiễm.

– Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo vệ môi trường nước dưới đất là các hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường nước dưới đất. Từ đó đưa ra các phương án ứng phó kịp thời và khắc phục ô nhiễm, suy thoái để cải thiện chất lượng môi trường. Vì vậy các hoạt động bảo vệ môi trường cần phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, không vi phạm các điều khoản pháp luật khác.

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc bảo vệ môi trường nước dưới đất.

Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 hướng dẫn khoản này như sau:

1. Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

2. Việc quan trắc, giám sát chất lượng nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và biện pháp bảo vệ môi trường khác nhằm ngăn chặn việc phát tán chất ô nhiễm vào môi trường nước dưới đất theo quy định về quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và quy định của pháp luật có liên quan.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo vệ môi trường nước dưới đất trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm khoanh vùng, đánh giá và công khai các thông tin về nguồn xả thải ra môi trường nước mặt sông, hồ thuộc địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện kế hoạch quản lý và đưa ra phương án xử lý thiệt hại do ô nhiễm trên địa bàn.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký