Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Cũng giống các loại hình doanh nghiệp khác, chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền nhưng không có tư cách pháp nhân và không thể độc lập về mặt tài sản với công ty.

  Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp có thể thành lập nhiều chi nhánh của công ty cổ phần. Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  Hồ sơ khách hàng cần cung cấp để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
  • Bản sao có chứng thực Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
  • Bản sao công chứng Hợp đồng thuê trụ sở (phục vụ công tác phát hành hóa đơn cho chi nhánh);
  • Bản sao công chứng quyết định cấp số nhà/ Biên bản bàn giao nhà (nếu có);

  Hồ sơ và cách ký hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  • Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh công ty: Ký tên vào vị trí ghi tên; đóng dấu vào chữ ký chủ tọa; đóng dấu treo vào góp trái trang 1 của Biên bản. (Không đóng giáp lai);
  • Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần: Ký tên vào vị trí ghi tên, đóng dấu của Cty vào đúng vị trí ghi tên. (Không đóng giáp lai);
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần: Ký tên vào vị trí ghi tên, đóng dấu công ty vào vị trí ghi tên. (Không đóng giáp lai);
  • Thông báo thành lập chi nhánh : Ký tên vào đúng vị trí ghi tên, đóng dấu vào chữ ký, không đóng giáp lai.
  • Thông báo mẫu dấu: Ký tên vào đúng vị trí ghi tên, không đóng dấu vào chữ ký, không đóng giáp lai.
  • Uỷ quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập chi nhánh công ty cổ phần: ký tên, đóng dấu vào vị trí ký tên.

  Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần được nộp tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đăng ký đặt trụ sở chính.
  • Thời hạn hoàn thành từ 04-06 ngày làm việc.

  Những thủ tục chung sau khi thành lập chi nhánh công ty

  Thông báo lên cơ quan thuế kê khai và nộp thuế

  Đóng thuế môn bài cho chi nhánh

  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có ĐKKD của chi nhánh phải kê khai và nộp thuế môn bài.

  Khai thuế Giá trị gia tăng cho chi nhánh

  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

  Treo biển tại chi nhánh

  Thực hiện treo biển hiệu tại chi nhánh.

  Biển hiệu có các thông tin: Tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, cơ quan chủ quản.

  Thay đổi thông tin chi nhánh

  Nếu có bất cứ thay đổi nào có liên quan đến nội dung hoạt động và nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh phải làm thủ tục thay đổi với cơ quan Đăng ký kinh doanh.

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký