Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Trong nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, việc giải thể các doanh nghiệp có vốn nước ngoài là điều hòa tòa có thể xảy ra. Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Các bước thực hiện việc giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Bước 1: Công ty ban hành Quyết định Giải thể

Bước 2: Gửi Công văn thông báo đến Các chủ nợ và những người có liên quan

Bước 3: Đăng bố cáo GTDN trên 03 số báo liên tiếp

Bước 4: Giải quyết các nghĩa vụ về tài sản

Bước 5: Lập báo cáo tài chính có xác nhận của đơn vị kiểm toán độc lập tại thời điểm quyết định giải thể

Bước 6: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty

Bước 7: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty

Bước 8: Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ đóng mã số thuế:

+    Công văn xin đóng mã số thuế của Công ty

+    Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán

+    Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Hồ sơ giải thể.

+    Thông báo giải thể;

+    Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên)

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

+    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+    03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty

+    Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu

+    Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Các yêu cầu kèm theo:

+    Hồ sơ được lập bằng tiếng Việt;

+    Các loại giấy tờ từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công dịch sang tiếng Việt

+    Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền của nhà đầu tư thì khi thực hiện công việc phải xuất trình giấy ủy quyền kèm theo

+    Nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định Pháp Luật đầu tư và các quy định Pháp Luật khác có liên quan

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Nếu có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký