Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Chuyên mục: Tin pháp luật
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents
  Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
  Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

  Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu là thủ tục hành chính mới, sau đây là thông tin mời bạn đọc tham khảo.

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

  Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

  Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến nộp hồ sơ sẽ nhận kết quả trực tiếp hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính gồm có con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

  Cách thức thực hiện:

  + Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

  + Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  + Thành phần hồ sơ:

  a) Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

  b) Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước: Văn bản đề nghị đổi, cấp lại GCN đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

  + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

  Những thông tin quan trọng khác có trong TTHC

  giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

  Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc.

  – Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; Cá nhân.

  – Cơ quan thực hiện: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  – Lệ phí: Không.

  – Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện việc đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi gia hạn, hư hỏng, mất… giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

  + Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu theo quy định của pháp luật.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (văn bản điện tử có định dạng PDF).

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

  + Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;

  + Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an).

  Bạn đọc có thể tham khảo thêm về TTHC Đăng ký mẫu con dấu mới 

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký