Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Cam kết bảo vệ môi trường

nganh khoa hoc moi truong la gi va nhung dieu sinh vien can biet

Cam kết bảo vệ môi trường là gì? Tại sao phải thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường? Quy định của pháp luật về Cam kết bảo vệ môi trường.

Khái niệm Cam kết bảo vệ môi trường ?

Cam kết bảo vệ môi trường là: cơ sở pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với công đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trong việc doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đầu tư của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường và đời sống cộng đồng.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và cách áp dụng khoa học công nghệ vào dự án; mà doanh nghiệp tiến hành dự báo; đánh giá những tác động trong tương lai và hiện tại tính tích cực và tiêu cực; trực tiếp và gián tiếp mà việc thực hiện dự án đó của doanh nghiệp có thể gây ra cho môi trường.

Quy định của pháp luật về Cam kết bảo vệ môi trường ?

Pháp luật điều chỉnh:

– Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 26 2011 TT-BTNMT ngày 18/07/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

– Các quy định trên về cam kết bảo vệ môi trường hiện nay đã hết hiệu lực; và thay bằng các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các dự án đầu tư phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

Các dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư nhóm I (Loại dự án này còn phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường):

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất; kinh doanh; dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn. Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án sử dụng đất đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn; hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

+ Dự án khai thác khoáng sản; tài nguyên nước với quy mô; công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên; có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

– Dự án đầu tư nhóm II, bao gồm: Dự án sử dụng đất; đất có mặt nước; khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ. Dự án khai thác khoáng sản; tài nguyên nước với quy mô; công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ. Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ. Dự án có yêu cầu di dân; tái định cư với quy mô trung bình.

Trong đó:

+ Trường hợp các dự án đầu tư này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

+ Việc đánh giá do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn đủ điều kiện thực hiện.

+ Kết quả đáng giá tác động môi trường được lập thành báo cáo, mỗi dự án đầu tư phải lập 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

+ 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án; cơ sở.

+ 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án; cơ sở.

+ 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án; cơ sở (kèm theo bản điện tử). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần).

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Cam kết bảo vệ môi trường; Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Có thể bạn quan tâm Dịch vụ môi trường

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký