Tin Tức

Xử lý nghiêm việc mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, shisha trong trường học

Xử lý nghiêm việc mua, bán, sử dụng thuốc là điện tử, shisha trong trường học

Xử lý nghiêm việc mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, shisha trong trường học (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ GD&ĐT cùng phối hợp thực hiện các hoạt động sau:

– Bên cạnh việc tiếp tục phổ biến về tác hại của thuốc lá điếu và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đề nghị Quý Bộ phổ biến rộng rãi về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục;

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục.

– Chỉ đạo các Sở GD&ĐT tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá mới tới sinh viên, học sinh các cấp:

+ Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc làm nóng, Shisha tại các cơ sở giáo dục;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới phía ngoài công cơ quan, đơn vị, trường học theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp để cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến tác hại của việc sử dụng thuốc lá nói chung và thuốc lá mới nói riêng để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục.

Xem Thêm  Lạm phát thấp: mừng ít lo nhiều

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button