LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Xem xét lại tiêu đề: Vi phạm lịch sử Việt Nam sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Rate this post

Nội dung chính

The content of the film that distorts Vietnam’s history is prohibited by law. According to Article 9 of the Film Law 2022 in Vietnam, the following content is prohibited in film activities: Violating the constitution and laws; inciting opposition or sabotage against the enforcement of the constitution and laws; propagating against the Socialist Republic of Vietnam; damaging the national interests, national identity, and cultural values of Vietnam; offending the national flag, party symbol, national anthem; inciting war, hatred, discrimination between nations and peoples; disseminating reactionary ideologies and social vices; distorting national history, denying revolutionary achievements, insulting national heroes; misrepresenting and encroaching on national sovereignty; promoting terrorism and extremism; insulting religious beliefs; revealing state secrets and personal privacy; promoting violence, crimes, and immoral acts. Producing films with content distorting Vietnam’s history can result in fines of VND 40,000,000 to VND 50,000,000, as well as additional penalties such as suspension of film production activities and correction of false information. These penalties apply to individuals, while organizations may face double the fine.

Nội dung phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam thì bị phạt tiền bao nhiêu? (Hình từ Internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Nội dung phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam là nội dung bị nghiêm cấm trong Luật Điện ảnh. Theo khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh 2022, các nội dung sau đây là nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh ở Việt Nam. – Vi phạm Hiến pháp, pháp luật; kích động chống đối hoặc phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; – Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam; xúc phạm Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca; – Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kì thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội; – Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; – Truyền bá, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan; – Kích động, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp; – Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; – Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa; – Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân; – Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên; – Vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới. Như vậy, Luật Điện ảnh 2022 nghiêm cấm sản xuất những bộ phim có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Nội dung phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đồng thời còn phải chịu thêm hình thức xử phạt bổ sung và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như sau: – Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ các hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam; phát hành phim; phổ biến phim; quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh từ 01 tháng đến 03 tháng. – Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin sai sự thật. (Điểm a khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP) Lưu ý: Mức tiền phạt trên áp dụng cho cá nhân có hành vi vi phạm. Đối với tổ chức thì sẽ gấp 02 lần mức phạt trên tức từ 80.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. (Khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP) Phim là tác phẩm điện ảnh, có nội dung, được biểu hiện bằng hình ảnh động liên tiếp hoặc hình ảnh do các thiết bị kỹ thuật, công nghệ tạo ra; có hoặc không có âm thanh và các hiệu ứng khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh; được ghi trên các chất liệu, bằng kỹ thuật số hoặc phương tiện kỹ thuật khác và được phổ biến đến người xem, bao gồm các loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim kết hợp nhiều loại hình. Phim không bao gồm sản phẩm ghi hình nhằm mục đích phổ biến tin tức trên dịch vụ phát thanh, truyền hình, không gian mạng; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi điện tử; sản phẩm ghi hình về hoạt động của một hoặc nhiều người, mô tả các sự kiện, tình huống hoặc chương trình thực tế. (Khoản 2 Điều 3 Luật Điện ảnh 2022) Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VI

Xem Thêm  Tình hình công trình ưu tiên hàng đầu công nhân cho ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 là gì?

Câu hỏi thường gặp

1. Phạt bao nhiêu tiền cho việc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trong phim?
– Theo Luật văn hóa 2013 của Việt Nam, vi phạm xuyên tạc lịch sử sẽ bị phạt từ 100 triệu đến 300 triệu đồng.

2. Có phương pháp định rõ tiền phạt cho việc xuyên tạc lịch sử trong phim?
– Luật văn hóa không định rõ phương pháp định tiền phạt cho việc xuyên tạc lịch sử trong phim, mà tùy thuộc vào mức độ vi phạm và những yếu tố khác để cơ quan chức năng xem xét và quyết định số tiền phạt cụ thể.

Back to top button
Luật sư tư vấn