Tin Tức

Xem xét cấm bay hành khách vi phạm an toàn hàng không

Rate this post

Theo đó, Cục trưởng chỉ thị các Cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của tàu bay và các phương tiên, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

Kịp thời ngăn ngừa và  khuyến cáo đối với hành  khách  vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các  quy định an ninh, an toàn tại các  khu vực này; kịp thời phát  hiện và báo  cáo Cảng vụ hàng không  xử lý  nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn (hành khách gây rối). Có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường công tác phổ biến và giám sát an toàn tàu bay và khai thác tàu bay, đặc biệt đối với các quy định về an toàn khoang khách và các hướng dẫn theo Bảng hướng dẫn an toàn trên tàu bay; kịp thời phát hiện và nhắc nhở những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện,  lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên tàu bay; tăng cường công tác phổ biến các quy định về an toàn hàng không đối với hành khách trước khi hành khách lên tàu bay để giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo nên văn hóa an toàn hàng không bền vững.

Xem Thêm  Sẽ hạ mục tiêu xuất khẩu, giảm

Cục trưởng cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu  trách  nhiệm kiểm tra, giám sát  việc triển khai thực  hiện  Chỉ thị này; kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không. Đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời kịp thời hướng dẫn cho các Cảng vụ hàng không và các đơn vị khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả của việc xử lý.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt  Nam yêu  cầu các cơ  quan đơn  vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Theo Trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn