Tin Tức

Xe không được dừng tại địa bàn có dịch để đón/trả khách

Theo đó, đối với hoạt động vận tải đường bộ liên tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 của tỉnh quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi, đến địa bản tỉnh trừ các trường hợp vì lý do thật sự cần thiết.

– Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

– Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) thì không được dừng, đỗ tại tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) đó để đón, trả khách.

– Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt (không qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch)) thực hiện bình thường.

Thời gian áp dụng: Kể từ 0h ngày 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm tại Công văn 931/BGTVT-VT ban hành ngày 01/02/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  04 thông tin cần biết

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button