Tin Tức

Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2022-2025

Rate this post

Sắp có Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2022-2025

Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2022-2025 (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

– Khẩn trương kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy bên trong từng bộ, cơ quan gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỹ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước;

Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã có đủ điều kiện giai đoạn 2022-2025;
Trước đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021.

Tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính.

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để các cơ sở giáo dục công lập chưa có nhân viên phụ trách y tế trường học có thể hợp đồng tạm thời (06 tháng) với cơ sở y tế, y tế tư nhận hoặc người có trình độ chuyên môn y khoa để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả Hội nghị toàn quốc của Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trong tháng 11/2021.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 10/11/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Nền học vấn bong bóng xà phòng và sản xuất “găng tay ATM”

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn