Tin Tức

Xăng dùng cho các loại động cơ thuộc hàng dự trữ nhà nước

Rate this post

Xăng dùng cho các loại động cơ, dầu Diesel, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, nhiên liệu dùng cho máy bay quân sự, dầu thô là các loại xăng dầu thuộc danh mục dự trữ nhà nước. Các loại xăng dầu dự trữ nhà nước khác sẽ theo quyết định của Thủ tướng.


Xăng dùng cho các loại động cơ, dầu diesel,… thuộc danh mục xăng dầu dự trữ nhà nước

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2010.

Xây dựng kế hoạch dự trữ xăng dầu trước 10/7 hàng năm

Quy chế nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ điều hành tập trung, thống nhất việc tổ chức quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước; phân công các Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước.

Các Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước cho dự trữ xăng dầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/7 hàng năm để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch dự trữ nhà nước về xăng dầu bao gồm các nội dung: Kế hoạch nhập, xuất xăng dầu dự trữ nhà nước hàng năm; kế hoạch tăng, giảm và luân phiên đổi xăng dầu dự trữ nhà nước.

Luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ nhà nước

Việc nhập, xuất xăng dầu dự trữ nhà nước phải đảm bảo an toàn đối với xăng dầu dự trữ nhà nước, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ giao; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, đối tượng, thời gian, địa điểm quy định và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy phạm bảo quản hiện hành…

Xem Thêm  Hỗn loạn chất lượng nước tinh khiết!

Căn cứ tiêu chuẩn, chất lượng xăng dầu, thời hạn lưu kho theo quy định, hàng năm các Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước lập kế hoạch xuất bán hàng cũ, nhập hàng mới theo quy định. Việc thực hiện kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng phải theo đúng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo mức dự trữ tồn kho theo quy định.

Xăng dầu dự trữ nhà nước phải được bảo quản tại những điểm kho có bồn, bể được ghi số hiệu đăng ký với cơ quan quản lý cấp trên; có đủ hồ sơ theo dõi số lượng và giá trị từng bồn, bể.

Việc xây dựng kho xăng dầu dự trữ nhà nước phải tuân thủ quy hoạch tổng thể hệ thống kho xăng dầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo quản tiên tiến; có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện quy trình nhập, xuất, bảo quản, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; kho phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật.

Theo Quyết định 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư của hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu giai đoạn đến năm 2015 khoảng 2,38 tỷ USD, giai đoạn 2016-2025 khoảng 7,19 tỷ USD.

Việc quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước.

(Nguồn: Quyết định 31/2010/QĐ-TTg)

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn