Tin Tức

Vận động người tham gia BHYT đóng tiền gia hạn thẻ BHYT

Rate this post

BHXH Việt Nam: Vận động người tham gia BHYT đóng tiền gia hạn thẻ BHYT

BHXH Việt Nam: Vận động người tham gia BHYT đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (ảnh minh họa)

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện:

– Tích cực tuyên truyền, vận động người tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên, người dân trước đây được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nay không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đóng tiền gia hạn thẻ BHYT.

– Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động chấm dứt hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động tham gia BHYT.

Xem Thêm  Sóng giá vàng tạm lắng, USD đứng giá

– Huy động cán bộ, viên chức, người lao động, người thân, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

– Phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát, phối hợp các đại lý thu, các nhà trường, đơn vị sử dụng lao động hằng ngày để tuyên truyền, vận động và đôn đốc lập danh sách tham gia, nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn.

– Tổng hợp số liệu quyết toán, đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền chưa đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết năm 2021, không để nợ.

Xem chi tiết tại Công điện 4346/CĐ-BHXH ngày 28/12/2021.

 Như Mai


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn