Tin Tức

Tuyệt đối không để DN không đảm bảo an toàn phòng chống dịch vẫn hoạt động
Công văn 15156-CV/VPTU ngày 11/4/2020

Để tiếp tục kiềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây nhiễm và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung, biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Thường trực thành ủy chỉ đạo:

– Đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy chỉ đạo và giám sát UBND các quận, huyện và phường, xã khẩn trương thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2020.

Tiến hành kiểm tra việc UBND các cấp thẩm định các chỉ số đánh giá tại doanh nghiệp so với các báo cáo tự đánh giá của các doanh nghiệp. Chỉ đạo UBND các cấp yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện làm việc, đưa đón công nhân… đảm bảo đúng theo các chỉ số đánh giá, chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo quy định, tuyệt đối không để doanh nghiệp không đảm bảo an toàn dịch mà vẫn sản xuất – kinh doanh. 

>>> 10 chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm virus Corona tại DN ở TP.HCM

Các đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND các quận, huyện và phường xã thực hiện nghiêm Quyết định 1203/QĐ-BCĐ.

– Yêu cầu các Quận ủy, Huyện ủy tổng hợp kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định 1203/QĐ-BCĐ trên địa bàn, báo cáo về Văn phòng Thành ủy trước 14 giờ ngày 13/4/2020, để tổng hợp báo cáo lên Thường trực Thành ủy vào 15 giờ cùng ngày.

Công văn 15156-CV/VPTU được ban hành ngày 11/4/2020. 

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Taxi có thể phải in biên lai tính tiền

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button