Tin Tức

Từ 01/7/2021, ngừng sản xuất điện thoại 2G, 3G tại Việt Nam

Từ 01/7/2021, ngừng sản xuất điện thoại 2G, 3G tại Việt Nam

T 01/7/2021, ngng sn xut đin thoi 2G, 3G ti Vit Nam (Ảnh minh họa)

Theo đó, QCVN 117:2020/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy cập vô tuyến các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất gồm máy điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không máy điện thoại di động.

Máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA (hay công nghệ 4G) và hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 5 và tuân thủ các quy định kỹ thuật tại Điều 2 của Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư 43/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư 02/2018/TT-BTTTT.

Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố tập hợp quy đối với máy điện thoại sử dụng công nghệ E-UTRA có hoặc không có tích hợp công nghệ W-CDMA FĐ, GSM và thiết bị đầu cuối di động mặt đất không phải máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA, W-CDMA FĐ, GSM đã được cấp trước ngày 01/7/2021 và đang có thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/667/ga-chong-sieu-ha-tien-giet-vo-vi-mieng-an-xao-tra-truoc-vanh-mong-ngua

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA (công nghệ 4G), đồng nghĩa với việc điện thoại công nghệ 2G, 3G sẽ không được sản xuất tại Việt Nam.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button