Hành ChínhTin Tức

Trường hợp tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn PCCC

Rate this post

Trường hợp nào sẽ tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư khi không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhà chung cư là cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy thì nhà chung cư; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá; nhà hỗn hợp là đối tượng thuộc diện quản lý này.

Trường hợp tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn PCCC

Các trường hợp tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy như sau:

(1) Trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc khi đang có nguồn lửa, nguồn nhiệt mà xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy, nổ (sau đây gọi là nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ);

(2) Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà không thực hiện, bao gồm:

Tàng trữ, sử dụng trái phép hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép hoặc không đúng nơi quy định; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, ngăn cháy lan mà khi xảy ra cháy, nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản;

(3) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy:

  • Cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ảnh hưởng đến một trong các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền;

  • Đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền.

(Khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Thủ tục tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn PCCC

Tại khoản 6 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy như sau:

♣ Khi phát hiện trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động theo quy định tại mục 2 thì người đang thi hành nhiệm vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện theo trình tự sau:

  • Lập biên bản xác định phạm vi nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy;
  • Ra quyết định hoặc báo cáo người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động;

♣ Quyết định tạm đình chỉ hoạt động phải được thể hiện bằng văn bản (Mẫu số PC 13).

Trường hợp cấp thiết có thể ra quyết định tạm đình chỉ bằng lời nói và sau đó phải thể hiện quyết định bằng văn bản. Khi ra quyết định tạm đĩnh chỉ bằng lời nói phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, phạm vi và những hoạt động bị tạm đình chỉ;

Người ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động có trách nhiệm tổ chức theo dõi việc khắc phục, loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

>>Xem thêm: Quy định về phòng cháy chữa cháy với chung cư

Xem Thêm  Chống tham nhũng ở tuổi 80

Trên đây là bài tư vấn của LSU về Trường hợp tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn PCCC. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn